Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Prieskum trhu pre zákazky malého rozsahu

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1