Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 22. 10. 2021        
 Hlavná stránka 

 Článok Medzinárodná konferencia KIT 2021
Medzinárodná konferencia KIT 2021
11. medzinárodná vedecká konferencia KIT 2021 (Communication and Information Technologies) organizovaná Katedrou informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v spolupráci so Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou (SES) a Československou sekciou IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)...
viac... 
 
 Článok Logisti na metodickom zamestnaní v martinských útvaroch
Krátkodobý odborný kurz Logistika I
V dňoch 11. až 13. októbra 2021 organizovala Katedra logistického zabezpečenia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v spolupráci s Centrom vzdelávania AOS krátkodobý odborný kurz Logistika I. Garantom kurzu...
viac... 
 
 Článok Logisti na metodickom zamestnaní v martinských útvaroch
Logisti na metodickom zamestnaní v martinských útvaroch
V dňoch 5. a 6. októbra 2021 absolvovali kadeti 3. ročníka bakalárskeho štúdia učebných skupín B31 metodické zamestnanie v martinských útvaroch, konkrétne v Opravárenskom prápore Martin a Zásobovacej základni II Martin v rámci predmetu...
viac... 
 
 Článok Experti NATO rokovali o leteckom výcviku
Experti NATO rokovali o leteckom výcviku
V termíne 4. – 7. 10. 2021 sa na pôde Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši (AOS) uskutočnil medzinárodný seminár pre expertnú skupinu MATC (Multinational Aviation Training Centre). V rámci uvedenej medzinárodnej organizácie sa pod záštitou NATO združujú...
viac... 
 
 Článok Podpora „Defense Institution Builing School” v Gruzínsku pri príprave na akreditáciu NATO
Podpora „Defense Institution Builing School” v Gruzínsku pri príprave na akreditáciu NATO
Tím expertov z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) bol koncom septembra vyslaný do „Defense Institution Builing School (DIBS)” v Gruzínsku, aby podporil kolegov v príprave...
viac... 
 
 Článok Kadeti podporili dobrú vec
Kadeti podporili dobrú vec
V sobotu 9. októbra 2021 sa dvadsať kadetov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika vybralo pod vedením nrtm. Pavla Sekana k obci Liptovská Porúbka, aby tam svojou pomocou prispeli k obnove náučného chodníka SNP, ktorú organizoval Oblastný výbor...
viac... 
 
 Článok Ženisti z AOS na medzinárodnom cvičení BLONDE AVALANCHE
Ženisti z AOS na medzinárodnom cvičení BLONDE AVALANCHE
V roku 2002, na základe podpísania medzivládnej dohody medzi vládami Slovenskej republiky, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, vznikol mnohonárodný ženijný prápor TISA. Jeho opodstatnenie spočívalo...
viac... 
 
 Článok Slávnostná imatrikulácia a otvorenie akademického roka 2021/2022
Slávnostná imatrikulácia a otvorenie akademického roka 2021/2022
Dňa 1. októbra 2021 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia 152 študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. 125 nových študentov a 29 nových študentiek...
viac... 
 
 Článok All Rounder 2021 víťazne
All Rounder 2021 víťazne
apriek pandemickým opatreniam sa Katedre telesnej výchove a športu Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši podarilo s ročnou prestávkou opäť zorganizovať športovú súťaž All Rounder s medzinárodnou účasťou...
viac... 
 
 Článok Začal ISOC 25
Začal ISOC 25
25. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC) bol otvorený v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 27. septembra 2021 úvodnou prezentáciou, v ktorej lektor oddelenia medzinárodných kurzov mjr. Ing. René Hečko predstavil...
viac... 
 
 Článok Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
V dňoch 20. - 24. septembra 2021 sa v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov konal krátkodobý kurz pod názvom „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“. Aj keď ide o medzinárodný kurz, v tejto pandemickej dobe sme využili možnosť poskytnúť...
viac... 
 
Článok Začal sa v poradí 26. DKAVŠ
Začal sa v poradí 26. DKAVŠ
Dňa 27. septembra 2021 bol na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika slávnostne otvorený mimoriadny 26. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ), ktorý je výlučne určený pre odbornosť H10 – vojenské zdravotníctvo. Do DKAVŠ, ktorého cieľom...
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
     28.10. 2021 o 14:00h
   Pietna spomienka – Háj Nicovô"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Medzinárodná športová súťaž "ALLROUNDER 2021" 28. 09. - 1. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. októbra 2021   (14623)