Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 14. 08. 2018        
 Hlavná stránka 


   2. kolo prijímacieho konania - Doktorandské štúdium

Ukončenie 18. DKAVŠ v odbornosti G30
Dňa 27. 7. 2018 ukončili 18. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl dvaja účastníci kurzu, a to vo vojenskej odbornosti ženijná podpora a EOD.
viac... 
 
Nástup do prvého ročníka
AOS otvára svoje brány študentom prvého ročníka skôr ako iné vysoké školy preto, že študenti tejto vysokej vojenskej školy musia najprv absolvovať 7 týždenný základný vojenský výcvik.
viac... 
 
Sústredený poľný výcvik na Lešti
V dňoch 15. 7. - 1. 8. 2018 sa uskutočnil sústredený poľný výcvik kadetov 1. a 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl vo VP VO Lešť.
viac... 
 
Žiška na „SpartanEuro 2018“ šiesty
Peter Žiška, odborný asistent Katedry telesnej výchovy a športu AOS pokračoval na Majstrovstvách Európy v súťaži cez extrémne prekážky - Spartan vo francúzskom Morzine.
viac... 
 

Slávnostné ukončenie 18. DKAVŠ
Dňa 13. júla 2018 ukončilo 18. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) 31 absolventov. Do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR pribudli noví poručíci.
viac... 
 

CAX 11. mpr Martin
V Simulačnom centre AOS sa v dňoch 9. - 13. júla 2018 uskutočnilo veliteľské cvičenie s podporou simulačných technológií CAX.
viac... 
 

Použitie globálnych satelitných navigačných systémov v OS SR
Katedra elektroniky AOS zrealizovala v dňoch 9. - 11. júla 2018 odborný kurz zameraný na obsluhu a využitie satelitných navigačných systémov v OS SR.
viac... 
 

Vyradenie a promócie absolventov AOS
V areáli Akadémie ozbrojených síl sa 4. júla 2018 uskutočnilo slávnostné vyradenie jej absolventov do hodnosti poručík a ich promócie pri ukončení 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania.
viac... 
 

Inžinierske a magisterské promócie v AOS
V aule AOS bolo 3. júla 2018 slávnostne promovaných 68 mladých poručíkov Ozbrojených síl SR, ktorí splnili požiadavky 2. stupňa externého vysokoškolského štúdia.
viac... 
 

Promócie UTV v akademickom roku 2017/2018
Dňa 21. júna 2018 sa v aule AOS konala slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku pri AOS.
viac... 
 

Krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora“
V dňoch 20. až 22. júna 2018 sa na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnil kurz „Palebná podpora“.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    27. 8. - 31. 8. 2018
   V simulačnom centre:
   CAX "APZ" - cvičenie APZ Bratislava
 
    13. a 19. 9. 2018
Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Minister obrany SR na štátnych záverečných skúškach
 
    Science & Military
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 14. augusta 2018   (11302)