Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 18. 12. 2018        
 Hlavná stránka Tenisový turnaj „O putovný pohár rektora AOS“
Stalo sa dlhodobou tradíciou, že katedra telesnej výchovy a športu organizuje v decembri tenisový turnaj „O putovný pohár rektora AOS“.
viac... 
 

Ukončenie 23. ZVŠK za účasti náčelníka GŠ OS SR
Za účasti náčelníka GŠ OS SR a rektora AOS bol 14. decembra 2018 slávnostne ukončený 23. Základný veliteľsko-štábny kurz.
viac... 
 

Vianočná akadémia
Vianočnú akadémiu alebo "Vkročenie do Vianoc cez koledy a slovo" pripravila duchovná služba AOS vo vojenskej kaplnke školy dňa 12. decembra 2018.
viac... 
 

Majstrovstvá OS SR vo vojensko – praktickom plávaní
Každoročne patrí prvý decembrový „mikulášsky týždeň“ Majstrovstvám Ozbrojených síl SR vo vojensko – praktickom plávaní.
viac... 
 
Všeobecná vojenská príprava 19. DKAVŠ je ukončená
Vedomosti študentov 19. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) z predmetov všeobecnej vojenskej prípravy preverila skúšobná komisia rektora AOS.
viac... 
 

Výcvik kadetov v opatreniach proti improvizovaným výbušným prostriedkom (C-IED)
V priestoroch Ženijného práporu Sereď sa dňa 5. decembra 2018 uskutočnilo praktické zamestnanie kadetov 3. ročníka AOS.
viac... 
 
Odborné zhromaždenie špecialistov ženijnej podpory a EOD
V dňoch 29. - 30. novembra 2018 sa v priestoroch Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (ISOC) AOS uskutočnilo odborné zhromaždenie špecialistov ženijnej podpory a EOD OS SR.
viac... 
 

Marketplace 2018
Na veliteľstve NATO, Brusel sa 29. 11. 2018 konalo podujatie Partnership Training and Education Centres Marketplace 2018, ktorého sa zúčastnilo 23 Partnerských výcvikových a vzdelávacích centier (PTECs).
viac... 
 

Odhalenie memoriálnej kaplnky
Na vojenskom cintoríne na Háji-Nicovô v Liptovskom Mikuláši bola „odhalená“ 22. novembra 2018 memoriálna kaplnka ako pamätník vojakom Ozbrojených síl SR, ktorí padli v zahraničí v novodobých misiách na podporu mieru.
viac... 
 

Ukončenie kurzu ISOC 19
V poradí 19. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý sa konal v AOS od 17. septembra 2018, bol 16. novembra 2018 ukončený slávnostnou ceremóniou.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. decembra 2018   (18243)