Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 19. 10. 2018        
 Hlavná stránka 


Priebežné oponentské konanie a rokovanie so zástupcami MO SR
V AOS sa 16. 10. 2018 konal kontrolný deň zameraný na priebežné plnenie úloh projektov vedy a výskumu a štúdií realizovateľnosti, ktoré boli AOS zadané kontraktom MO SR na rok 2018.
viac... 
 

"New Trends in Signal Processing 2018"
14. ročník medzinárodnej konferencie "New Trends in Signal Processing 2018" organizovala Katedra elektroniky AOS v dňoch 10. - 12. októbra 2018.
viac... 
 

Začal sa v poradí 23. ZVŠK
Dňa 8. októbra 2018 sa na pôde AOS začal v poradí 23. Základný veliteľsko-štábny kurz.
viac... 
 

Basic ATC Procedure Course
Výcviková organizácia riadiacich letovej prevádzky Simulačného centra v termíne 10. – 21. septembra 2018 realizovala pilotný dvojtýždňový medzinárodný kurz Basic ATC Procedure Course pre príslušníkov finálneho ročníka katedry letectva Univerzity obrany Brno.
viac... 
 

Otvorenie akademického roka 2018/2019
Dňa 28. septembra 2018 sa konalo slávnostné zhromaždenie pedagógov, študentov a zamestnancov AOS, a to pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2018/2019 a imatrikulácie študentov 1. ročníka.
viac... 
 

All Rounder 2018
12. ročník vojensko-športovej súťaže All Rounder pripravila a v dňoch 25. - 28. septembra 2018 realizovala Katedra telesnej výchovy a športu AOS v Liptovskom Mikuláši.
viac... 
 

"Slovenský štít 2018"
V rámci cvičenia "Slovenský štít 2018", konaného v dňoch 17. - 27. septembra 2018, sa v Simulačnom centre AOS uskutočnila veliteľsko-štábna časť tohto cvičenia s podporou simulačného systému (CPX/CAX).
viac... 
 

Začal sa v poradí 19. DKAVŠ
Dňa 24. septembra 2018 bol na pôde AOS slávnostne otvorený 19. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
Športový deň rektora
Deň Ozbrojených síl SR, spojený s historickými udalosťami roku 1848, si Akadémia ozbrojených síl pripomenula nielen slávnostným zhromaždením v aule, ale aj športovými aktivitami 21. septembra 2018.
viac... 
 

AOS sa prezentuje na stredných školách
Na požiadanie Obchodnej akadémie z Trnavy sa 12 kadetov 3. ročníka AOS zúčastnilo branno-športového podujatia, ktoré organizovalo vedenie trnavskej školy pre svojich študentov.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     5. - 8. 11. 2018
   Týždeň vedy v AOS
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. októbra 2018   (83052)