Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka 


Bál AOS
Bál alebo Veľká tanečná zábava Akadémie ozbrojených síl sa konal v jej spoločensko-stravovacom centre 22. februára 2020.
viac... 
 

Výcvik podvodných operácií
Koncom januára 2020 bol v AOS zorganizovaný spoločný výcvik vojensko-praktického plávania a operácií pod vodnou hladinou členov Síl pre špeciálne operácie a riečnej polície.
viac... 
 

Študenti AOS úspešne obstáli vo Zvolene
Dňa 30. januára 2020 sa uskutočnil 14. ročník memoriálu pplk. ThLic. Michala Štanga v minifutbale vo Zvolene, kde kadeti z AOS vybojovali veľmi pekné 2. miesto.
viac... 
 

Preskúšanie študentov LF TUKE z vojenského programu
Dňa 30. januára 2020 sa uskutočnilo záverečné preskúšanie z vojenského programu kadetov AOS, študujúcich v 5. ročníku vysokoškolského štúdia na Leteckej fakulte TUKE.
viac... 
 

Fuzzy množiny a aplikácie
V dňoch 27. - 31. 1. 2020 sa v Liptovskom Jáne v hoteli Alexandra uskutočnila 15. medzinárodná konferencia o fuzzy množinách a aplikáciách - FSTA 2020.
viac... 
 

Okrúhly stôl k výmene poznatkov o prejavoch fašizmu v súčasnosti
29. januára 2020 sa v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 1. okrúhly stôl na tému „Radikalizmus a extrémizmus - ideový základ neofašizmu na Slovensku v 21. storočí“.
viac... 
 

Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
Od 27. januára 2020 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania AOS týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“.
viac... 
 

Nové publikácie z dotácie Fondu na podporu umenia
vo fonde akademickej knižnice
Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia a spoluúčasti AOS mohla akademická knižnica začať s napĺňaním zámeru projektu „Skvalitnenie a doplnenie knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislav Štefánika“.
viac... 
 

„Čo ja viem?“
Dňa 13. januára 2020 sa 37 študentov 2. - 4. ročníka AOS zúčastnilo nahrávania zábavno-vedomostnej súťaže RTVS „Čo ja viem?“ v Mlynskej doline.
viac... 
 

Deň otvorených dverí na Fakulte vojenského zdravotníctva UO v Hradci Králové
Dňa 11. januára 2020 sa uskutoční Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na Fakulte vojenského zdravotníctva UO Brno v Hradci Králové.
viac... 
 

Záverečné skúšky účastníkov 21. DKAVŠ – VVP
Vedomosti študentov 21. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) z predmetov všeobecnej vojenskej prípravy preverila skúšobná komisia rektora AOS.
viac... 
 

14. ročník tenisového turnaja „O pohár rektora AOS“
V tradičnom vianočnom tenisovom turnaji, ktorý organizujú v AOS tenisoví nadšenci pod záštitou katedry telesnej výchovy a športu, súťažilo osem dvojíc.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87871)