Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 30. 07. 2021        
 Hlavná stránka 

  Výsledky vedomostných prijímacích skúšok 2021
 
Článok Sústredený poľný výcvik v Kamenici nad Cirochou
Sústredený poľný výcvik v Kamenici nad Cirochou
Sústredený poľný výcvik (SPV) 67 kadetov 3. ročníka sa konal v dňoch 19. - 30. júla 2021 vo vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou pod velením zástupcu veliteľa školských jednotiek mjr. Kristiana Szuperáka. Materiálno - technickú stránku zabezpečovala...
viac... 
 
Článok Vojenský letný telovýchovný výcvik kadetov
Letné telovýchovné sústredenie kadetov
V súlade so Študijným programom kadetov vykonali kadeti 4. ročníka počas mesiaca júl 2021 letné telovýchovné sústredenie v rôznych lokalitách Liptova. Cieľom telovýchovného sústredenia bolo získať zručnosti potrebné pri ovládaní malých plavidiel a horských bicyklov...
viac... 
 
Článok promócie bakalárov a posledných externistov 2. stupňa
Promócie bakalárov a posledných externistov 2. stupňa
Slávnostné promócie absolventov 1. stupňa vysokoškolského štúdia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) sa uskutočnili dňa 16. 7. 2021. Za stálych protiepidemických opatrení sa v aule AOS stretli rodičia, príbuzní a priatelia promovaných študentov. Promočného aktu...
viac... 
 
Článok Dohoda o vzájomnej spolupráci s Centrom výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín
Dohoda o vzájomnej spolupráci s Centrom výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín
Dňa 14. júla 2021 sa na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) stretli zástupcovia AOS na čele s prorektorom pre vedu doc. Ing. Borisom Ďurkechom, CSc. s členmi Centra výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín (COE EOD NATO)...
viac... 
 
 Článok 26. Základný veliteľsko-štábny kurz úspešne ukončený
26. ZVŠK úspešne ukončený
Dňa 9. júla 2021 sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti ukončenia 26. Základného veliteľsko-štábneho kurzu, organizovaného Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. Základný veliteľsko-štábny kurz je súčasťou...
viac... 
 
 Článok Slávnostné ukončenie doplňujúceho pedagogického štúdia
Slávnostné ukončenie DPŠ
Poslaním a cieľom doplňujúceho pedagogického štúdia je získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti učiteľa strednej školy profesijných predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah absolvovaného študijného programu, odboru a vykonané štátne skúšky. Absolvovanie DPŠ...
viac... 
 
Článok kurz komplexného plánovania operácií
Kurz komplexného plánovania operácií
Od 21. júna do 2. júla 2021 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov dvojtýždňový „Kurz komplexného plánovania operácií“. Kurzu sa zúčastnilo 30 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky z generálneho štábu, veliteľstva pozemných síl, veliteľstva vzdušných síl, novovzniknutého Spoločného operačného...
viac... 
 
Článok slávnostné promócie absolventov AOS
Slávnostné promócie absolventov AOS
Slávnostné promócie absolventov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika sa uskutočnili v piatok 2. júla 2021 v priestoroch auly AOS. 68 čerstvých absolventov inžinierskeho a magisterského štúdia v štyroch študijných programoch bolo pasovaných do prvej dôstojníckej hodnosti poručík...
viac... 
 
Článok Ocenení delostrelci
Ocenení delostrelci
Z dôvodu udelenia významných ocenení navštívili delostrelcov na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika (AOS) dňa 30. 6. 2021 dôležití hostia. Delostreleckých učňov, pri príležitosti vyradenia po úspešnom absolvovaní štúdia, prišli do dôstojníckej kariéry...
viac... 
 
Článok Spolupráca s civilným sektorom počas účelového cvičenia
Spolupráca s civilným sektorom počas účelového cvičenia
Koncom mesiaca jún sa príslušníci školských jednotiek AOS pod vedením mjr. Kristiana Szuperáka a dekana vojenskej farnosti sv. Jany z Arku kpt. Tomáša Huďu zúčastnili účelového cvičenia Základnej školy v Ľubeli. Na základe žiadosti p. riaditeľky Mgr. Ivety Kališovej...
viac... 
 
Článok Finančná zbierka na pomoc seniorom mesta Liptovský Mikuláš
Finančná zbierka na pomoc seniorom mesta Liptovský Mikuláš
Profesionálni vojaci a zamestnanci Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) zorganizovali v mesiacoch apríl až máj 2021 jarnú charitatívnu zbierku určenú Zariadeniu pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš. Cieľom bolo podať pomocnú ruku seniorom trpiacim postcovidovým syndrómom...
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce 25. 8. 2021
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Slávnostná promócia študentov 9. 7. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. júla 2021   (6087)