Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 01. 2018        
 Hlavná stránka

    DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


   Prihlášky na bakalárske štúdium je možné zaslať do 28. 2. 2018!   
 
 

CAX "Lotyšsko 2018"
V Simulačnom centre AOS sa v dňoch 15. - 19. januára 2018 konalo cvičenie s názvom „Lotyšsko 2018“.
viac... 
 

Vojenský výcvik kadetov 1. ročníka
Podľa plánu Vojenského programu AOS na výcvikový rok 2017/2018 sa 9. januára 2018 uskutočnil výcvikový deň 97 kadetov 1. ročníka.
viac... 
 
Ocenenie učiteľa a školy
Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) ocenila plaketou učiteľa Katedry telesnej výchovy a športu AOS za aktívne členstvo v Rade SAUŠ a za dlhodobú spoluprácu a podiel na výchove univerzitných športovcov.
viac... 
 
AOS v hokejovom turnaji prvá
AOS zvíťazila už tretíkrát po sebe v hokejovom turnaji Ozbrojených síl SR, ktorý sa konal v Aréne – hokejovom štadióne v Ružomberku.
viac... 
 
Ukončenie 22. ZVŠK
Na slávnostnom ukončení Základného veliteľsko-štábneho kurzu dňa 15. decembra 2017 si z rúk prorektora pre vzdelávanie doc. Ing. Petra Spilého, PhD. prevzalo osvedčenie o absolvovaní vzdelania 38 dôstojníkov a dôstojníčok OS SR.
viac... 
 

12. ročník tenisového turnaja „O putovný pohár rektora AOS“
10 dvojíc bojovalo vo štvorhrách o putovný pohár rektora v už tradičnom tenisovom turnaji organizovanom katedrou telesnej výchovy a športu.
viac... 
 

Vianočná akadémia
V kaplnke Akadémie ozbrojených síl sa uskutočnila 13. decembra 2017 vianočná akadémia.
viac... 
 

Reprezentovali nás v Budapešti
Na Národnej univerzite verejnej správy v Budapešti – Fakulte vojenských vied a výcviku dôstojníkov sa konala v dňoch 6. - 8. decembra 2017 medzinárodná študentská vedecká konferencia za účasti 4 vysokých vojenských škôl z Poľska, Slovenska, ČR a Maďarska.
viac... 
 

Praktická výučba
To, že teória má byť prepojená s praxou, demonštruje na Akadémii ozbrojených síl i praktická výučba študentov.
viac... 
 

Všeobecná vojenská príprava 17. DKAVŠ je za nami
Zvládnutie predmetov všeobecnej vojenskej prípravy študentmi 17. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl preverila skúšobná komisia rektora Akadémie ozbrojených síl.
viac... 
 

Do AOS prišiel Mikuláš
AOS pripravila 6. decembra 2017 „Stretnutie s Mikulášom“ nielen pre deti príslušníkov AOS, ale aj Personálneho úradu OS SR a Jazykového inštitútu.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    25. - 26. 1. 2018
   V Simulačnom centre cvičia študenti AOS
 
BÁL    3. 2. 2018
     veľká tanečná zábava
 
 Konferencie
 
    22. 2. 2018
XXVI. Odborný seminár:
"Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach"
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. januára 2018