Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 23. 06. 2021        
 Hlavná stránka 

  Výsledky vedomostných prijímacích skúšok 2021
 

Slávnostné ukončenie ďalšieho ročníka univerzity tretieho veku
Univerzita tretieho veku (UTV) je súčasťou Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) už viacero rokov. Jej poslaním je vhodnou formou poskytnúť vzdelanie seniorom a starším ľuďom v súlade,
s koncepciou celoživotného vzdelávania v SR...
viac... 
 

Návšteva pridelencov obrany Kórejskej republiky
Dňa 18. júna 2021 sa v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (ďalej len „AOS“) uskutočnila návšteva pridelenca obrany Kórejskej republiky akreditovaného v Belgickom kráľovstve a NATO plukovníka Yongsuna KIMA a pridelenca obrany Kórejskej republiky...
viac... 
 

Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
V priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) prebiehal v dňoch 14. - 18. júna 2021 týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“.
Z dôvodu pandemických opatrení sa ho zúčastnili dôstojníci zo Slovenskej republiky a jeden z Českej republiky predurčení na plnenie úloh...
viac... 
 

Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností
Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (CV AOS) v spolupráci so Sekciou kontroly Ministerstva obrany SR (SEKO MO SR) organizovalo, za dodržania všetkých epidemiologických opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu, v dňoch 07. - 10. 6. 2021 krátkodobý odborný kurz...
viac... 
 

Ukončenie kurzu ISOC 24
Dňa 4. júna 2021 bol v priestoroch odd. medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) slávnostnou ceremóniou ukončený Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý sa konal 1.-12. februára 2021 online a následne 26.4. - 4.6.2021 prezenčne...
viac... 
 

Prijímacie skúšky na AOS pre rok 2021/2022
V dňoch 1. - 3. júna 2021 sa uskutočnili prijímacie skúšky na denné trojročné bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 280 študentov, ...
viac... 
 

Kadeti na ostrom trhaní
Ženisti - kadeti 4. a 5. rocníka študijného programu Bezpečnosť
a obrana štátu využili výcvikovú príležitosť, ktorú im ponúkal spoločný výcvik s príslušníkmi ženijného práporu a aktívne sa zúčastnili na výcviku v trhaní ostrou ženijnou muníciou. Perspektívni ženijní dôstojníci...
viac... 
 

Študentská vedecká konferencia 2021
23. ročník Študentskej vedeckej konferencie sa v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (ďalej len „AOS“) konal online v prostredí MsTEAMS dňa 27. mája 2021 formou súťaže o najlepšiu vedeckú
a odbornú prácu...
viac... 
 

Slávnostné odovzdanie medailí absolventom „Pochodu 100“
Akadémia ozbrojených síl (AOS), ktorá nesie meno významnej osobnosti Milana Rastislava Štefánika (* 21. júl 1880, Košariská – † 4. máj 1919, Ivanka pri Dunaji), zorganizovala pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia akciu s názvom „Pochod 100“...
viac... 
 

Mladí ženisti zriaďovali ostré mínové polia
V rámci predmetu „Odborná príprava ženijných jednotiek II“ sa kadeti 4. ročníka, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu (odbornosť G-30), zúčastnili výcviku v mínovaní s ostrou ženijnou muníciou
s príslušníkmi ženijného práporu. Výcvik prebiehal v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Turecký Vrch, v termíne 17. 05. 2021 – 21. 05. 2021...
viac... 
 

Študenti na praxi v logistických práporoch
Študenti vojenskej odbornosti L10 absolvovali počas mesiaca apríl 2021 prax v logistických práporoch v rámci Brigády bojového zabezpečenia...
viac... 
 

Úspešné ukončenie 25. DKAVŠ
Dňa 14. mája 2021 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie 25. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (25. DKAVŠ) v aule Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši..
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     22. - 23. 6. 2021
   Workshop v simulačnom centre: "AKTUÁLNE TRENDY
V SIMULÁCIÁCH"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. júna 2021   (24646)