Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 09. 2017        
 Hlavná stránka


 

Strelecká príprava
Na základe plánu činnosti AOS sa 20. septembra 2017 uskutočnila strelecká príprava profesionálnych vojakov akadémie v posádkovej strelnici Horná Mičiná.
viac... 
 
Podpísanie memoranda
Rektor Akadémie ozbrojených síl, splnomocnený ministrom obrany SR a veliteľ Národnej gardy štátu Indiana (USA) podpísali 31. augusta 2017 Memorandum o porozumení.
viac... 
 
Letné telovýchovné sústredenie
V termíne od 21. - 31. augusta 2017 absolvovali študenti 3. ročníka Akadémie ozbrojených síl letné telovýchovné sústredenie.
viac... 
 

Pripomenuli sme si 73. výročie SNP
Pri kladení vencov k pomníku padlých hrdinov 2. svetovej vojny a SNP na Námestí Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši a na vojenskom cintoríne na Háji - Nicovô bola 25. augusta 2017 tradične zastúpená aj AOS.
viac... 
 

Ukončenie DPŠ
24. augusta 2017 ukončilo v AOS štvorsemestrálne Doplňujúce pedagogické štúdium 11 profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany.
viac... 
 

Detský denný tábor v AOS
V Akadémii ozbrojených síl sa konal v dňoch 10. - 14. júla 2017 detský denný letný tábor.
viac... 
 

16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností
Do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR vstúpilo 10. júla 2017 ďalších 57 absolventov 16. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 

Použitie globálnych navigačných systémov GPS
Odborný kurz so zameraním na použitie globálnych navigačných systémov GPS zrealizovala Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl v dňoch 10. - 12. 7. 2017.
viac... 
 

Pobyt víťaza 3. Olympiády o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike na Slovensku
V súvislosti s Predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa v dňoch od 4. – 7. októbra 2016 konala v AOS v poradí 3. Olympiáda o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike (Common Security and Defence Policy – CSDP Olympiad).
viac... 
 

Slávnostné vyradenie a promócie v akademickom roku 2016/2017
Za účasti ministra obrany SR sa 7. júla 2017 v AOS uskutočnilo slávnostné vyradenie a promócie 54 študentov bakalárskeho denného štúdia.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    2. 8. - 22. 9. 2017
   Základný vojenský výcvik (Škol. jednotky)
 
    24. - 27. 9. 2017
   V Simulačnom centre:
CAX "Blonde Avalanche"
- cvičí žpr Sereď
 
    26. - 29. 9. 2017
   All Rounder- medziná-
rodná športová súťaž (katedra TVaŠ)
 
 Konferencie
 
    26. - 27. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2017"
 
    26. - 27. 10. 2017
"MOŽNÉ PRÍSTUPY K PRÍPRAVE VOJEN-
SKÝCH ELÍT"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Kadeti AOS na Lešti
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    do 13. 10. 2017
   Celorezortné súťažné prehliadky
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. septembra 2017