Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka 


Kurz „Vyzbrojovanie I„
V AOS sa v dňoch 8. - 12. apríla 2019 uskutočnil kurz „Vyzbrojovanie I“, ktorý organizovala Katedra logistického zabezpečenia AOS.
viac... 
 

Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách v Katedrále sv. Šebastiána
Na Kvetnú nedeľu 14. apríla 2019 sa zástupcovia mládeže z Akadémie ozbrojených síl a z policajných škôl zúčastnili na stretnutí s ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom.
viac... 
 

Krížová cesta vojakov a sv. omša vo farskom kostole Liptovskom Mikuláši
Kvetnou nedeľou veriaci kresťania vstupujú do Veľkého týždňa, v ktorom spirituálne a liturgicky slávia dni, ktoré bezprostredne predchádzali Kristovmu zmŕtvychvstaniu.
viac... 
 

AOS prvá v stolnom tenise
V Ružomberku sa uskutočnili majstrovstvá profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR v stolnom tenise aj za účasti študentov AOS.
viac... 
 
15. futsalový turnaj riaditeľa centra vzdelávania
V športovej hale Akadémie ozbrojených síl sa 8. apríla 2019 uskutočnil 15. futsalový turnaj „O putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania“.
viac... 
 

Náš generál...
6. apríl 2019 bol pre 45 kadetov 1. ročníka AOS výnimočný, trochu historický, pietny a aj vlastenecký.
viac... 
 
Úspech študentov AOS na medzinárodnej študentskej konferencii v Rumunsku
Letecká akadémia v Brašove bola hostiteľom 21. ročníka medzinárodnej študentskej konferencie „AFASTUD 2019“, ktorej sa zúčastnili aj študenti AOS.
viac... 
 

74. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš
Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš od fašizmu sa na Námestí osloboditeľov pri pomníku vojakov Červenej armády a na vojenskom cintoríne na Háji konali pietne akty kladenia vencov obetiam 2. svetovej vojny.
viac... 
 

Spojenie teórie s praxou - „krst ohňom“
V dňoch 26. až 28. marca 2019 vykonali kadeti 3. ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu praktické zamestnanie vo VP VO Lešť.
viac... 
 

Športový deň rektora AOS
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 29. marca 2019 v AOS uskutočnil „športový deň rektora“.
viac... 
 

"Sharp Lynx 2019"
V Simulačnom centre AOS sa v dňoch 25. - 29. marca 2019 uskutočnil štábny nácvik príslušníkov mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO MNMPBAT pod názvom "Sharp Lynx 2019".
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7924)