Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 27. 03. 2017        
 Hlavná stránka


 

CAX "Hell Storm 2017"
Cvičenia pod názvom "Hell Storm" sa v dňoch od 20. - 24. marca 2017 v Simulačnom centre AOS zúčastnilo 41 profesionálnych vojakov práporu palebnej podpory (NC 2013 mb).
viac... 
 
Rumunskí študenti v AOS
V rámci programu Erasmus+ budú v AOS od 6. 3. – 5. 5. 2017 stážovať šiesti študenti rumunskej Akadémie pozemných síl Nicolae Balcescu zo Sibiu.
viac... 
 
Za genpor. v. v. Antonom Muržicom
Dňa 10. marca 2017 nás navždy opustil genpor. v. v. Dr. h. c. Ing. Anton Muržic (*1926). Odišiel v nedožitom 91. roku života. Života, ktorý ostane navždy spätý s armádou, ozbrojenými silami a vojenským školstvom.
viac... 
 

Prezentácia na katedre strojárstva
V priestoroch Katedry strojárstva Akadémie ozbrojených síl uskutočnila dňa 8. 3. 2017 spoločnosť „TMVSS - termovize“ prezentáciu prenosných a stacionárnych termovíznych kamier a príslušenstva.
viac... 
 

Výučba v predmete "Metodika prípravy jednotiek"
V letnom semestri je vo vzdelávacom programe študentov 3. ročníka AOS študijného programu Manažment vojenskej organizácie zaradený predmet „Metodika prípravy jednotiek“.
viac... 
 

"Čo ja viem"
Nahrávania vedomostnej súťaže vysokoškolákov „Čo ja viem“ sa v štúdiu RTVS v Bratislave zúčastnilo 40 študentov 2. a 3. ročníka AOS.
viac... 
 

14. Vyšší veliteľsko - štábny kurz otvorený
Do 14. Vyššieho veliteľsko - štábneho kurzu organizovaného Centrom vzdelávania AOS v termíne od 6. 3. – 16. 6. 2017 nastúpilo 44 dôstojníkov rezortu obrany SR.
viac... 
 
Začal sa v poradí 16. DKAVŠ
Dňa 28. 2. 2017 bol v AOS slávnostne otvorený 16. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).
viac... 
 

Výcviková synchronizačná konferencia 2017
Siedma výročná Výcviková synchronizačná konferencia (TSC) sa uskutočnila v gescii Bulharskej republiky ako hostiteľa.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    27. 3. 2017
   AOP revíznych technikov (ŠPE CV)
 
    28. 3. 2017
   Výcvikový deň kadetov 1. ročníka
 
    29. 3. 2017
   Športový deň rektora
 
    30. 3. 2017 o 11:00 h
   Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady AOS
 
    7. 4. 2017 o 17:30 h
   Pobožnosť Krížovej cesty vojakov vo far. kostole sv. Mikuláša LM
 
    25. 5. 2017
   Študentská vedecká konferencia
 
 Oznamy
 
    Prenájom nebyt. priestoru - predajné automaty
 
    
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Vo FOTOGALÉRII
Medzinárodné cvičenie "Tobruq Legacy"
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation    Facebook AOS
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. marca 2017