Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 17. 07. 2018        
 Hlavná stránka 


   2. kolo prijímacieho konania - Doktorandské štúdium

Slávnostné ukončenie 18. DKAVŠ
Dňa 13. júla 2018 ukončilo 18. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) 31 absolventov. Do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR pribudli noví poručíci.
viac... 
 

CAX 11. mpr Martin
V Simulačnom centre AOS sa v dňoch 9. - 13. júla 2018 uskutočnilo veliteľské cvičenie s podporou simulačných technológií CAX.
viac... 
 

Použitie globálnych satelitných navigačných systémov v OS SR
Katedra elektroniky AOS zrealizovala v dňoch 9. - 11. júla 2018 odborný kurz zameraný na obsluhu a využitie satelitných navigačných systémov v OS SR.
viac... 
 

Vyradenie a promócie absolventov AOS
V areáli Akadémie ozbrojených síl sa 4. júla 2018 uskutočnilo slávnostné vyradenie jej absolventov do hodnosti poručík a ich promócie pri ukončení 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania.
viac... 
 

Inžinierske a magisterské promócie v AOS
V aule AOS bolo 3. júla 2018 slávnostne promovaných 68 mladých poručíkov Ozbrojených síl SR, ktorí splnili požiadavky 2. stupňa externého vysokoškolského štúdia.
viac... 
 

Promócie UTV v akademickom roku 2017/2018
Dňa 21. júna 2018 sa v aule AOS konala slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku pri AOS.
viac... 
 

Krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora“
V dňoch 20. až 22. júna 2018 sa na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnil kurz „Palebná podpora“.
viac... 
 

Veliteľské cvičenie CAX práporu ISTAR
Veliteľské cvičenie práporu ISTAR s podporou simulačných technológií (CAX) sa v Simulačnom centre AOS konalo v dňoch 25. - 29. júna 2018.
viac... 
 
Ďalší absolventi 18. DKAVŠ
Riaditeľ centra vzdelávania AOS pasoval 15. júna 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ ďalších absolventov 18. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
Spojenie teórie s praxou – "krst ohňom"
V dňoch 12. a 13. 6. 2018 sa kadeti 2. ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu zúčastnili vo VVP Lešť bojových školských strelieb delostrelectva 1. mechanizovanej brigády.
viac... 
 
52 úspešných absolventov Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
Úspešnou obhajobou záverečnej práce splnilo poslednú podmienku na absolvovanie kurzu 52 profesionálnych vojakov OS SR. Získali tak požadované vzdelanie na povýšenie do hodnosti podplukovník a plukovník.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     16. 7. - 1. 8. 2018
   Sústredený poľný výcvik kadetov 1. a 2. ročníka
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Minister obrany SR na štátnych záverečných skúškach
 
    Science & Military
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. júla 2018   (10062)