Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 22. 06. 2018        
 Hlavná stránka 


    Výsledky vedomostných prijímacích skúšok 2018
Ďalší absolventi 18. DKAVŠ
Riaditeľ centra vzdelávania AOS pasoval 15. júna 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ ďalších absolventov 18. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
Spojenie teórie s praxou – "krst ohňom"
V dňoch 12. a 13. 6. 2018 sa kadeti 2. ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu zúčastnili vo VVP Lešť bojových školských strelieb delostrelectva 1. mechanizovanej brigády.
viac... 
 
52 úspešných absolventov Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
Úspešnou obhajobou záverečnej práce splnilo poslednú podmienku na absolvovanie kurzu 52 profesionálnych vojakov OS SR. Získali tak požadované vzdelanie na povýšenie do hodnosti podplukovník a plukovník.
viac... 
 

Kurz a cvičenie JLSG
V AOS sa v dňoch 4. - 15. júna 2018 konal kurz a cvičenie Spoločnej logistickej podpornej skupiny – JLSG (Joint Logistics Support Group).
viac... 
 

Kurz „Palebná podpora pre sily špeciálneho určenia“
V týždni od 4. 6. do 8. 6. 2018 sa uskutočnil krátkodobý odborný kurz vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave (VTSÚ) Záhorie pod názvom „Palebná podpora pre sily špeciálneho určenia“.
viac... 
 

Reciprocita v rámci Erasmus+ Srbsko
V rámci programu Erasmus+ prednášal v AOS plk. Nebojsa Nikolič, PhD. z Inštitútu strategických štúdií Univerzity obrany v Belehrade (Srbsko).
viac... 
 

Prví absolventi 18. DKAVŠ
Riaditeľ Centra vzdelávania AOS pasoval 8. júna 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík/poručíčka“ prvých 8 absolventov 18. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 

Záverečné oponentské konania projektov
V dňoch 5. - 7. júna 2018 sa v AOS konali záverečné oponentské konania projektov výskumu a vývoja a štúdií realizovateľnosti.
viac... 
 

Pracovná návšteva z Ľvova
V rámci aktivít Programu skvalitňovania obranného vzdelávania (NATO DEEP Ukrajina) uskutočnili 7. júna 2018 krátku pracovnú návštevu AOS zástupcovia Národnej akadémie pozemných síl z Ľvova (Ukrajina).
viac... 
 

Pracovná návšteva z USA, štátu Indiana
31. mája 2018 uskutočnili pracovnú návštevu v Akadémii ozbrojených síl piati príslušníci Národnej gardy štátu Indiana vedení mjr. Courtisom W. Madsenom.
viac... 
 

Sprevádzal nevidiaceho bežca
Rtm. Ján Mrlian, inštruktor výcviku Školských jednotiek AOS sprevádzal nevidiaceho bežca na 3. ročníku benefičného behu Barlatón.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     3. 7. 2018
   Slávnostné promócie absolventov AOS - II. stupeň
 
     4. 7. 2018
   Slávnostné vyradenie a promócie absolventov AOS - I. stupeň
 
     2. - 10. 7. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
 Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. júna 2018   (119437)