Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 17. 05. 2021        
 Hlavná stránka 


Delostreleckí učni na vojenskej praxi v Michalovciach
V dňoch 19. apríla až 7. mája 2021 kadeti záverečných ročníkov bakalárskeho aj magisterského štúdia odbornosti G-20 vykonávali vojenskú prax v samohybnom delostreleckom oddiele v Michalovciach...
viac... 
 

KŠN 11. mpr Martin s názvom „Slovak Stone 2021“ s novým softwarom WASP
V dňoch 4. - 6. mája 2021 sa na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) vykonával komplexný štábny nácvik veliteľstva a štábu (VaŠ) 11. mechanizovaného práporu Martin ...
viac... 
 

Spomienka na 102. výročie úmrtia generála M. R. Štefánika na AOS
Pri príležitosti 102. výročia tragického úmrtia M. R. Štefánika sa dňa 4. mája 2021 na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, ktorá je pomenovaná práve po tomto slovenskom velikánovi, konal spomienkový pietny akt pri pamätníku gen. Štefánika ...
viac... 
 

Ukončenie 18. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
Mimoriadny, 18. vyšší veliteľsko-štábny kurz (VVŠK), v gescii Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) bol realizovaný v termíne od 25. januára do 30. apríla 2021. 31 profesionálnych vojakov ...
viac... 
 

Kadeti študijného programu VSIS a učitelia Katedry informatiky AOS na Locked Shields 2021
Kadeti prvého a druhého ročníka inžinierskeho štúdia Vojenské spojovacie a informačné systémy (VSIS) sa 6..-16. apríla 2021 zúčastnili na najvýznamnejšom cvičení v oblasti kybernetickej obrany ...
viac... 
 

Dlhodobá podpora v oblasti vzdelávania pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len „AOS“) je dlhodobo partnerom Národnej univerzity verejnej správy v Budapešti, s ktorou ju spájajú rôzne projekty v ...
viac... 
 

Výročné rokovanie Akademického senátu AOS
Dňa 22. apríla 2021 sa v AOS uskutočnilo výročné rokovanie Akademického senátu AOS. Témou bolo bilancovanie roku 2020 formou prezentačných správ o činnosti AOS, rozprava a diskusia.
viac... 
 

Kurzy plánovania pre ukrajinských dôstojníkov
Na základe spolupráce Oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl s vojenskými vzdelávacími inštitúciami na Ukrajine v rámci programu DEEP zorganizovalo OddMK, vzhľadom k súčasnej situácii s ochorením Covid-19, online školenie, čím vyhovelo veľkému dopytu z ukrajinských akadémií a univerzít.
viac... 
 

Víťazstvo našich študentov - strojárov s vedeckými prácami v silnej medzinárodnej konkurencii
Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnil 22. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie „AFASTUD 2021“. Hosťujúcou organizáciou bola “Henri Coanda“ Air Force Academy v Brašove (Rumunsko).
viac... 
 

19. ročník súťaže pre vojenské akadémie v Sanreme
Medzinárodný inštitút pre humanitárne právo (IIHL) v talianskom Sanreme usporiadal pri príležitosti 50. výročia vzniku v dňoch 22. - 25. marca 19. ročník súťaže pre vojenské akadémie.
viac... 
 

Návšteva pridelenca obrany Spolkovej republiky Nemecko na pôde Akadémie ozbrojených síl
AOS pripravila dňa 10. marca 2021 bilaterálne stretnutie rektora a prorektora pre vedu AOS s pridelencom obrany SRN.
viac... 
 

Otvorenie 25. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 bol na základe požiadavky Generálneho štábu OS SR dňa 15. februára 2021 otvorený mimoriadny 25. DKAVŠ.
viac... 
 

Úspešné ukončenie 24. DKAVŠ
V termíne od 30. novembra 2020 do 12. februára 2021 organizovalo Centrum vzdelávania AOS 24. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 

Týždeň slovenských knižníc v Akademickej knižnici AOS
Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlásili pod mottom „Knižnice pre všetkých“ 22. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.
viac... 
 

Online konferencia Operačný plánovací proces
Od 16. do 18. februára prebiehala online konferencia COPD/OPP Orientation Conference pre Výcvikové stredisko ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny.
viac... 
 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 21. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Konferencie
 
 19. 5. 2021
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. mája 2021   (118160)