Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 18. 08. 2017        
 Hlavná stránka


    Výsledky vedomostných prijímacích skúšok 2017
 

Detský denný tábor v AOS
V Akadémii ozbrojených síl sa konal v dňoch 10. - 14. júla 2017 detský denný letný tábor.
viac... 
 

16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností
Do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR vstúpilo 10. júla 2017 ďalších 57 absolventov 16. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 

Použitie globálnych navigačných systémov GPS
Odborný kurz so zameraním na použitie globálnych navigačných systémov GPS zrealizovala Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl v dňoch 10. - 12. 7. 2017.
viac... 
 

Pobyt víťaza 3. Olympiády o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike na Slovensku
V súvislosti s Predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa v dňoch od 4. – 7. októbra 2016 konala v AOS v poradí 3. Olympiáda o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike (Common Security and Defence Policy – CSDP Olympiad).
viac... 
 

Slávnostné vyradenie a promócie v akademickom roku 2016/2017
Za účasti ministra obrany SR sa 7. júla 2017 v AOS uskutočnilo slávnostné vyradenie a promócie 54 študentov bakalárskeho denného štúdia.
viac... 
 

Inžinierske a magisterské promócie
6. júla 2017 sa v aule AOS uskutočnili promócie absolventov 2. stupňa externého vysokoškolského štúdia.
viac... 
 
Letná univerzita mladých profesionálov v AOS
Organizácia STRAT POL (Strategic Policy Institute) zorganizovala v priestoroch AOS v dňoch 24. - 30. júna 2017 Letnú univerzitu mladého profesionála.
viac... 
 

Vlčáková v atletike tretia a štvrtá
Študentka 3. ročníka AOS získala na 70. majstrovstvách Slovenskej republiky v atletike, v kategórii „ženy“ v behu na 800 metrov, bronzovú medailu.
viac... 
 
Ukončené ďalšie kurzy 15. DKAVŠ
V rámci 15. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl ukončili odbornú prípravu pre výkon funkcií vo Vzdušných silách OS SR ďalší absolventi.
viac... 
 

Promócie UTV v akademickom roku 2016/2017
V akademickom roku 2016/2017 úspešne ukončilo vzdelávanie v Univerzite tretieho veku (UTV) pri Akadémii ozbrojených síl 81 absolventov.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    2. 8. - 22. 9. 2017
   Základný vojenský výcvik (Škol. jednotky)
 
 Konferencie
 
    26. - 27. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2017"
 
    26. - 27. 10. 2017
"MOŽNÉ PRÍSTUPY K PRÍPRAVE VOJEN-
SKÝCH ELÍT"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti
 
    Vo FOTOGALÉRII
Prijímacie skúšky
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    do 13. 10. 2017
   Celorezortné súťažné prehliadky
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výnimoční ľudia z Liptova genpor. v. v. Anton Muržic
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. augusta 2017