Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 20. 08. 2019        
 Hlavná stránka 

Sústredený poľný výcvik bol aj duchovný...
Každoročne v mesiaci júl vykonávajú kadeti, vojenskí študenti AOS pod vedením svojich veliteľov sústredený poľný výcvik vo výcvikovom priestore Lešť.
viac... 
 

Detský denný tábor v AOS
V poradí 6. detský denný tábor duchovnej služby AOS s biblickým názvom „Ježišove zázraky a uzdravenia“ sa konal od 8. - 12. júla 2019.
viac... 
 

Ukončenie Doplňujúceho pedagogického štúdia 2017-2019
Záverečnými skúškami v dňoch 9. - 11. júla 2019 ukončilo 8 príslušníkov rezortu obrany externé dvojročné Doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré garantovala Katedra spoločenských vied a jazykov AOS.
viac... 
 
Promócie v AOS
Slávnostný akt promócií absolventov 1. stupňa vysokoškolského štúdia v Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnil 12. júla 2019.
viac... 
 

Spartan Žiška na Majstrovstvách Európy tretí
Odborný asistent Katedry telesnej výchovy a športu AOS sa 30. júna 2019 zúčastnil na Majstrovstvách Európy v súťaži Spartan v Dolomitoch – Alleghe (Taliansko).
viac... 
 

Plánovací a rozhodovací proces na taktickej úrovni velenia
Od 24. 6. 2019 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania AOS 2-týždňový kurz „Plánovací a rozhodovací proces na taktickej úrovni velenia“.
viac... 
 

22 úspešných absolventov vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
16. vyšší veliteľsko-štábny kurz v gescii Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl bol realizovaný v termíne od 11. marca - 21. júna 2019.
viac... 
 

Beh olympijského dňa
K tradičnému behu olympijského dňa, ktorý organizovali členovia Olympijského klubu Liptov (OKL), sa tentoraz pripojili aj študenti Akadémie ozbrojených síl.
viac... 
 

Vysokoškolská liga vo futsale a florbale
V akademickom roku 2018/2019 sa v priestoroch katedry telesnej výchovy a športu uskutočnila vysokoškolská liga vo futsale a florbale o majstra Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.
viac... 
 

Univerzita tretieho veku ukončila ďalší akademický rok
Dňa 7. júna 2019 sa uskutočnili slávnostné promócie univerzity tretieho veku pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     5. 8. - 20. 9. 2019
   Základný výcvik kadetov 1. ročníka (ZVaMD Martin)
 
     28. 8. a 12. 9. 2019
   Obhajoby dizertačných prác
 
     18. 9. 2019 o 9:00 h
   Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. augusta 2019   (38470)