Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 14. 10. 2019        
 Hlavná stránka 


Základný letecký kurz pre operátorov bezpilotných systémov
V dňoch 30. 9. - 4. 10. 2019 v priestoroch Simulačného centra AOS pre príslušníkov rezortu MO SR realizovaný „Základný letecký kurz pre operátorov bezpilotných systémov/prostriedkov“.
viac... 
 
Študent Martin Foriš víťazom na Grand Prix v powerliftingu
V dňoch 28. - 29. septembra 2019 štartoval voj. Martin Foriš, študent 4. ročníka AOS na Grand Prix v powerliftingu (silovom trojboji) v Častej.
viac... 
 

Ženisti na cvičení CETEX 2019
V priestoroch Centra výcviku Lešť sa konalo medzinárodné cvičenie CETEX 2019 (Combat engineering tactical exercise) zamerané na prehľadávacie operácie a ofenzívne prekonávanie konštrukcií v mestskom prostredí.
viac... 
 
„Pochod 100“ - 2. etapa
K 100. výročiu pripomínajúcemu tragické úmrtie gen. M. R. Štefánika organizuje AOS „Pochod 100“, rozdelený do 4 etáp s celkovou dĺžkou 100 km.
viac... 
 

Športový deň rektora
Deň Ozbrojených síl SR, ktorý je spojený s historickými udalosťami roku 1848, si AOS pripomenula aj športovými aktivitami.
viac... 
 

Náučno-poznávacia cesta do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie a pietna spomienka
na obete 2. svetovej vojny
Dňa 28. septembra 2019 sa 71 vybratých kadetov 1. ročníka AOS zúčastnilo náučno-poznávacej cesty do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie.
viac... 
 

Návšteva predstaviteľov War College z Iraku
AOS v dňoch 26. - 27. 9. 2019 navštívila delegácia štyroch generálov z Vojenskej fakulty Univerzity obrany vojenských štúdií v Bagdade (Irak).
viac... 
 

All Rounder 2019
Katedra telesnej výchovy a športu AOS zorganizovala v dňoch 24. - 27. 9. 2019 už 13. ročník medzinárodnej športovej súťaže vojenských družstiev „All Rounder 2019“.
viac... 
 

Začal sa v poradí 21. DKAVŠ
V Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika bol 23. septembra 2019 slávnostne otvorený 21. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).
viac... 
 

Začal sa 24. základný veliteľsko-štábny kurz
Dňa 23. septembra 2019 nastúpilo do 24. základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) organizovaného centrom vzdelávania 32 profesionálnych vojakov.
viac... 
 

Druháci súťažili vo Vyškove
Vojenské výcvikové stredisko vo Vyškove (ČR) realizovalo v dňoch 9. - 13. septembra 2019 vojensko – praktickú súťaž študentov Univerzity obrany Brno.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 14. októbra 2019   (6677)