PROJEKTY
Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika

                    
 

  

Kvalita životného prostredia
 
 
  Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 10 - A1, A2, A3
 
 
  Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 10 - A4, A5 vrátane spojovacieho krčku
 
 
  Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 11 - B1, B2
 
 
  Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 11 - B3
 
 
  Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 11 - B4, B5
 
 
  Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 09 - Kuchynsko-jedálenský blok
 
 
  Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 14 - Ošetrovňa
 
 
  Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 28 - Spojovací uzol
 
 
  Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 26 - Krytá plaváreň
 
 
  Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 15 - Budova vzdelávania a podporných služieb
 
 
  späť - EU projekty AOS
 
 

© Copyright 2021 KIS