Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 21. 10. 2017        
 Hlavná stránka

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  
  
      Fotogaléria - archív 2009
  
  Ukončenie Vstupných odborných dôstojníckych kurzov   Vianočný tenisový turnaj
  
  Prezentácia nových autorských publikácií   KLOPANIE VIANOC
  
  Prijímanie poručíkov
do "Cechu delostreleckého"
  Slávnostné otvorenie 6. VVŠK
  
  Deň otvorených dverí   Ukončenie ISOC
  
  Výzbroj
a technika pozemných síl 2009
  Týždeň vedy
  
  Rokovanie projektovej rady
a integračného projektového tímu RCHB-IS
  "Doctor Honoris Causa"
  
  "Komunikačné
a informačné technológie 2009"
  Noví senátori
  
  Medzinárodná vedecká konferencia
"Bezpečnosť
a bezpečnostná veda"
  Prvá pilotka
v OS SR
  
  "Koncepcia systémov a integrácie"
Stretnutie panelu NATO RTO-SCI
  ALLROUNDER 2009
  
  Seminár Národného konventu
o Európskej únii
  Otvorenie ISOC
  
  Zasadnutie Akademického senátu AOS   Otvorenie VODK
  
  Ukončenie VODK   Letný sústredený výcvik kadetov
2. ročníka
  
  Summer Camp 2009   Slávnostné promócie
  
  Slávnostné vyradenie   Rozlúčková omša vďakyvzdania
  
  Letný výcvik
v špeciálnej telesnej výchove
  Letná škola mladých profesionálov
  
  Ukončenie
4. KNB
a 3. KNB-VS
  Štátne záverečné skúšky kadetov
  
  Záverečné skúšky KNB a KNB-VS   3. Národné letecké dni
  
  Záverečné skúšky DPŠ   ŠVOČ 2009
  
  MTT - Mobile Training Team
z Monterey (USA) prednášal v KNB
  10. mezinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDET
  
  Slávnostné ukončenie
11. ZVŠK
  Slávnostné zhromaždenie k 90.výročiu úmrtia M. R. Štefánika
  
  Talianska veľvyslankyňa
v AOS
  11.medzinárodná konferencia
"INTEROPERABILITA 2009"
  
  Športový deň rektora AOS   Slávnostné ukončenie 5. VVŠK
  
  Slávnostné ukončenie ISOC   Zasadanie vedeckej rady AOS
  
  Prednáška náčelníka GŠ OS SR vo VVŠK   Priority náčelníka GŠ OS SR na rok 2009
  
  Ukončenie Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu   Majstrovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní
  
  Návšteva z Vysokej školy bezpečnostného manažérstva Košíce   Winter Survival 2009
  
  2. Akademický ples   Ukončenie
Vstupného odborného dôstojníckeho
kurzu
  
  Zimné telovýchovné sústredenie kadetov   27 vysokoškolákov bolo vymenovaných do hodnosti
poručík OS SR
  
  Pracovné rokovanie k metodike plánovania síl   AOS navštívil
veľvyslanec USA
v SR
J. E. Vincent Obsitnik
  
  Slávnostné otvorenie 2. ISOC   
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    16. - 27. 10. 2017
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
    30. 10. 2017 o 14:00
   Pietna pobožnosť za zomrelých vojakov
 
    22. 11. 2017 od 9:30
   Deň otvorených dverí
 
    do 24. 11. 2017
   "CHARITA 2017"
 
 Konferencie
 
    26. - 27. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2017"
 
    26. - 27. 10. 2017
"MOŽNÉ PRÍSTUPY K PRÍPRAVE VOJEN-
SKÝCH ELÍT"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Kadeti AOS na Lešti
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    do 13. 10. 2017
   Celorezortné súťažné prehliadky
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2017