Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Akademik XVII 2020/2021
 

August 2021 -

• 77. výročie SNP a znovuotvorenie obnoveného vojenského cintorína Háj Nicovô • Nástup nových študentov • 8. medzinárodná výstava obrannej techniky IDEB 2021 • Prvý ročník vojenského LEFOFESTU 2021 • Finišuje základný vojenský výcvik v Martine • Fond na podporu umenia opäť podporí dotáciou nákup knižničného fondu v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislav Štefánika • Zoznam časopisov za rok 2021 • Participácia AOS pri výcviku príslušníkov vojenskej polície • Silný vodný prúd preveril špeciálov

Júl 2021 -

• Slávnostné promócie absolventov AOS • Promócie bakalárov a posledných externistov 2. stupňa • 141. výročie narodenia gen. Milana Rastislava Štefánika • Dohoda o vzájomnej spolupráci s Centrom výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín (COE EOD NATO) • Ocenení delostrelci • Náš rozhovor... • Sústredený poľný výcvik v Kamenici nad Cirochou • Návšteva exponátov vojenskej techniky • Sústredený poľný výcvik vo VVP Lešť • Krátko zo života CV - 26. ZVŠK úspešne ukončený - Slávnostné ukončenie DPŠ - Kurz komplexného plánovania operácií • Vojenský letný telovýchovný výcvik kadetov

Jún 2021 -

• Tretí veteránsky výstup na Ďumbier • Promócie inžinierov na Leteckej fakulte TUKE • Dvojstranné skupinové cvičenie s podporou simulačných technológií • Aktuálne trendy v simuláciách • Návšteva pridelencov obrany Kórejskej republiky • Konferencia Spojovacieho vojska AČR • Kadeti na ostrom trhaní • Náš pedagóg ocenený mestom Liptovský Mikuláš • Prijímacie skúšky na AOS pre rok 2021/2022 • Štátne skúšky inžinierskeho a magisterského štúdia • Krátko zo života CV - Ukončenie kurzu ISOC 24 - Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO - Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností - Slávnostné ukončenie ďalšieho ročníka univerzity tretieho veku • Poďakovanie Fondu na podporu umenia • Spolupráca s civilným sektorom počas účelového cvičenia • Finančná zbierka na pomoc seniorom mesta Liptovský Mikuláš • Zbierka šatstva pre potreby ľudí v núdzi

Máj 2021 -

• Slávnostné odovzdanie medailí absolventom „Pochodu 100“ • Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov • Študentská vedecká konferencia 2021 • Náš rozhovor... • Študenti na praxi v logistických práporoch • Delostreleckí učni na vojenskej praxi v Michalovciach • Mladí ženisti zriaďovali ostré mínové polia • Nevojenské krízové javy v špecifickom prostredí • Krátko zo života CV - Úspešné ukončenie 25. DKAVŠ - 26. Základný veliteľskoštábny kurz otvorený • Moderné informačné technológie v prostredí OS SR • „Slovak Stone 2021“ s novým softwarom WAS • Spomienka na 102. výročie úmrtia generála M. R. Štefánika • Virtuálny Beh oslobodenia • 27. ročník bežeckých pretekov

Apríl 2021 -

• Výročné rokovanie Akademického senátu AOS • Kadeti Akadémie ozbrojených síl v boji s COVID-19 • Práca s chorými ako kompenzácia straty • Výcvik spojárov • Náš rozhovor... • Víťazstvo študentov - strojárov Akadémie ozbrojených síl v silnej medzinárodnej konkurencii • Záverečné preskúšanie kadetov z vojenského programu • Spomienka na 76. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš • Krátko zo života CV - Prezenčná výučba opäť pokračuje - Kurzy plánovania pre ukrajinských dôstojníkov • Termín ukončenia jarnej charitatívnej zbierky predĺžený o dva týždne • Pomohli dobrej veci vyzbieraním množstva čajových vrecúšok pre dôchodcov

Január - Marec 2021 -

• Nádej a veľkonočné ráno • Návšteva pridelenca obrany Spolkovej republiky Nemecko • Online konferencia Operačný plánovací proces • Náš rozhovor... • Krátko zo života CV - Úspešné ukončenie 24. DKAVŠ - Otvorenie 25. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl • 24. ročník ankety Vojenský čin roka 2020 • 19. ročník súťaže pre vojenské akadémie v Sanreme • Týždeň slovenských knižníc 2021 v Akademickej knižnici AOS • Výstava kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia v akademickej knižnici • ProQuest Ebook Central elektronické knihy v akademickej knižnici • Registrácia UniCupu otvorená • Poďakovanie rektora Akadémie ozbrojených síl pri príležitosti Dňa učiteľov • Akadémia v čase covidu • Záujem maturantov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl pozitívne vzrástol • Rekonštrukcia hlavného vchodu Akadémie • Divadlo v online priestore • Hľadá sa redaktor

November - December 2020 -

• Týždeň vedy v AOS • „Spoločná zodpovednosť“ • Poďakovanie za nasadenie • Traja noví docenti v AOS • Výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky • Rozhovor s novým predsedom Akademického senátu AOS • Krátko zo života CV - Slávnostné ukončenie kurzu ISOC 23 - Workshop - Úvod do taktického plánovania • Príhovor rektora v adventnom čase • Koncentrácia, nie redukcia • Dotácia Fondu na podporu umenia podporí akvizíciu knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2020 /2021 • Predajná výstava kníh • Opravy a rekonštrukcie v AOS • Žiška na pretekoch Spartan opäť víťazný

September - Október 2020 -

• Odborná príprava kadetov delostreleckých odborností • 15. ročník medzinárodnej konferencie „New Trends in Signal Processing 2020“ • „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2020“ • 30. výročie Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, spolupráca s AOS • IV. konferencia spojovacieho vojska Armády Českej republiky za účasti Slovenska • Záverečné a priebežné oponentské konania projektov výskumu a vývoja a štúdií realizovateľnosti • Krátko zo života CV - Slávnostné otvorenie 15. ročníka Univerzity tretieho veku - Začal ISOC 23 • Príprava kadetov mechanizovaných odborností • Kadeti AOS riadili výcvik aktívnych záloh • Odborná príprava – riadenie logistických procesov I • Odmínovanie preverilo zdatnosť ženistov • Úspešní kadeti na Majstrovstvách Slovenska v Senci • Prvenstvo na Letnej univerziáde SR
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18337)