Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 25. 01. 2022        
 Hlavná stránka

Akademik XVII 2020/2021
 

November - December 2021 -

• Príhovor rektora k vianočným sviatkom... • Minister obrany navštívil Akadémiu ozbrojených síl • Týždeň vedy a techniky • Medzinárodný deň vojnových veteránov • V mene svätej Barbory – PÁĽ! • Kurz strelcov operátorov BVP-2 • Výcvik kadetov v opatreniach proti improvizovaným výbušným prostriedkom (C-IED) • Odborná príprava kadetov v Základni nasaditeľných KIS Ružomberok • Výcvik kadetov v študijnom programe Elektronické zbraňové systémy • Odborná príprava odbornosti L10 • Medzinárodná konferencia TCCA Critical Communications World 2021 v Madride • Krátko zo života CV - Ukončenie 26. DKAVŠ pre odbornosť vojenské zdravotníctvo - Ukončenie kurzu 25. ISOC • Propagovali sme činnosť akadémie ... • Deň vojnových veteránov očami detí

Október 2021 -

• Pietna spomienka na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši • Ján Iľanovský, * 21. apríl 1922 – † 14. september 2021 • Medzinárodná konferencia KIT 2021 • Konferencia k projektu Gaia-X • Národná a medzinárodná bezpečnosť 2021 • Experti NATO rokovali o leteckom výcviku • Podpora „Defense Institution Builing School” v Gruzínsku pri príprave na akreditáciu NATO • Výročné rokovanie expertov NATO v Bosne a Hercegovine • Logisti na metodickom zamestnaní v martinských útvaroch • Odborná príprava – riadenie logistických procesov I • Kadeti strieľali v Lešti z mínometov • Blokový výcvik kadetov 2. ročníka • Krátko zo života CV - Krátkodobý odborný kurz Logistika I • Kadeti podporilidobrú vec

September 2021 -

• Protilietadlovci oslávili 100 rokov svojej činnosti na Slovensku • Ukončenie základného výcviku • Slávnostná imatrikulácia a otvorenie akademického roka 2021/2022 • Za svätým otcom... • Študenti Akadémie policajného zboru si precvičili činnosť krízového štábu • Základný kurz pre riadiacich letovej prevádzky (Basic ATC Procedures Course) • Ženisti z AOS na cvičení BLONDE AVALANCHE • Krátko zo života CV - Kurz plánovania palebnej podpory - Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO - Začal ISOC 25 - Otvorenie mimoriadneho 26. DKAVŠ • Spomienkové podujatie vo Važci • Kadeti na výcviku špeciálnej telesnej prípravy • Košút na 98. ročníku MMM (Polmaratóne) na výbornom 6. mieste • Športový deň rektora • All Rounder 2021 víťazne

August 2021 -

• 77. výročie SNP a znovuotvorenie obnoveného vojenského cintorína Háj Nicovô • Nástup nových študentov • 8. medzinárodná výstava obrannej techniky IDEB 2021 • Prvý ročník vojenského LEFOFESTU 2021 • Finišuje základný vojenský výcvik v Martine • Fond na podporu umenia opäť podporí dotáciou nákup knižničného fondu v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislav Štefánika • Zoznam časopisov za rok 2021 • Participácia AOS pri výcviku príslušníkov vojenskej polície • Silný vodný prúd preveril špeciálov

Júl 2021 -

• Slávnostné promócie absolventov AOS • Promócie bakalárov a posledných externistov 2. stupňa • 141. výročie narodenia gen. Milana Rastislava Štefánika • Dohoda o vzájomnej spolupráci s Centrom výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín (COE EOD NATO) • Ocenení delostrelci • Náš rozhovor... • Sústredený poľný výcvik v Kamenici nad Cirochou • Návšteva exponátov vojenskej techniky • Sústredený poľný výcvik vo VVP Lešť • Krátko zo života CV - 26. ZVŠK úspešne ukončený - Slávnostné ukončenie DPŠ - Kurz komplexného plánovania operácií • Vojenský letný telovýchovný výcvik kadetov

Jún 2021 -

• Tretí veteránsky výstup na Ďumbier • Promócie inžinierov na Leteckej fakulte TUKE • Dvojstranné skupinové cvičenie s podporou simulačných technológií • Aktuálne trendy v simuláciách • Návšteva pridelencov obrany Kórejskej republiky • Konferencia Spojovacieho vojska AČR • Kadeti na ostrom trhaní • Náš pedagóg ocenený mestom Liptovský Mikuláš • Prijímacie skúšky na AOS pre rok 2021/2022 • Štátne skúšky inžinierskeho a magisterského štúdia • Krátko zo života CV - Ukončenie kurzu ISOC 24 - Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO - Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností - Slávnostné ukončenie ďalšieho ročníka univerzity tretieho veku • Poďakovanie Fondu na podporu umenia • Spolupráca s civilným sektorom počas účelového cvičenia • Finančná zbierka na pomoc seniorom mesta Liptovský Mikuláš • Zbierka šatstva pre potreby ľudí v núdzi

Máj 2021 -

• Slávnostné odovzdanie medailí absolventom „Pochodu 100“ • Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov • Študentská vedecká konferencia 2021 • Náš rozhovor... • Študenti na praxi v logistických práporoch • Delostreleckí učni na vojenskej praxi v Michalovciach • Mladí ženisti zriaďovali ostré mínové polia • Nevojenské krízové javy v špecifickom prostredí • Krátko zo života CV - Úspešné ukončenie 25. DKAVŠ - 26. Základný veliteľskoštábny kurz otvorený • Moderné informačné technológie v prostredí OS SR • „Slovak Stone 2021“ s novým softwarom WAS • Spomienka na 102. výročie úmrtia generála M. R. Štefánika • Virtuálny Beh oslobodenia • 27. ročník bežeckých pretekov

Apríl 2021 -

• Výročné rokovanie Akademického senátu AOS • Kadeti Akadémie ozbrojených síl v boji s COVID-19 • Práca s chorými ako kompenzácia straty • Výcvik spojárov • Náš rozhovor... • Víťazstvo študentov - strojárov Akadémie ozbrojených síl v silnej medzinárodnej konkurencii • Záverečné preskúšanie kadetov z vojenského programu • Spomienka na 76. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš • Krátko zo života CV - Prezenčná výučba opäť pokračuje - Kurzy plánovania pre ukrajinských dôstojníkov • Termín ukončenia jarnej charitatívnej zbierky predĺžený o dva týždne • Pomohli dobrej veci vyzbieraním množstva čajových vrecúšok pre dôchodcov

Január - Marec 2021 -

• Nádej a veľkonočné ráno • Návšteva pridelenca obrany Spolkovej republiky Nemecko • Online konferencia Operačný plánovací proces • Náš rozhovor... • Krátko zo života CV - Úspešné ukončenie 24. DKAVŠ - Otvorenie 25. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl • 24. ročník ankety Vojenský čin roka 2020 • 19. ročník súťaže pre vojenské akadémie v Sanreme • Týždeň slovenských knižníc 2021 v Akademickej knižnici AOS • Výstava kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia v akademickej knižnici • ProQuest Ebook Central elektronické knihy v akademickej knižnici • Registrácia UniCupu otvorená • Poďakovanie rektora Akadémie ozbrojených síl pri príležitosti Dňa učiteľov • Akadémia v čase covidu • Záujem maturantov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl pozitívne vzrástol • Rekonštrukcia hlavného vchodu Akadémie • Divadlo v online priestore • Hľadá sa redaktor

November - December 2020 -

• Týždeň vedy v AOS • „Spoločná zodpovednosť“ • Poďakovanie za nasadenie • Traja noví docenti v AOS • Výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky • Rozhovor s novým predsedom Akademického senátu AOS • Krátko zo života CV - Slávnostné ukončenie kurzu ISOC 23 - Workshop - Úvod do taktického plánovania • Príhovor rektora v adventnom čase • Koncentrácia, nie redukcia • Dotácia Fondu na podporu umenia podporí akvizíciu knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2020 /2021 • Predajná výstava kníh • Opravy a rekonštrukcie v AOS • Žiška na pretekoch Spartan opäť víťazný

September - Október 2020 -

• Odborná príprava kadetov delostreleckých odborností • 15. ročník medzinárodnej konferencie „New Trends in Signal Processing 2020“ • „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2020“ • 30. výročie Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, spolupráca s AOS • IV. konferencia spojovacieho vojska Armády Českej republiky za účasti Slovenska • Záverečné a priebežné oponentské konania projektov výskumu a vývoja a štúdií realizovateľnosti • Krátko zo života CV - Slávnostné otvorenie 15. ročníka Univerzity tretieho veku - Začal ISOC 23 • Príprava kadetov mechanizovaných odborností • Kadeti AOS riadili výcvik aktívnych záloh • Odborná príprava – riadenie logistických procesov I • Odmínovanie preverilo zdatnosť ženistov • Úspešní kadeti na Majstrovstvách Slovenska v Senci • Prvenstvo na Letnej univerziáde SR
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 2/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Medzinárodný deň vojnových veteránov 11. 11. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. januára 2022   (39655)