Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Silný vodný prúd preveril špeciálov
 
    V posledný augustový týždeň (23. - 27. august 2021) zorganizovala a odborne viedla Katedra telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) spoločný výcvik zameraný na ovládanie bezmotorových plavidiel a plávanie v silnom prúde určený pre členov Síl pre špeciálne operácie a pre členov Odboru špeciálneho výcviku Centra výcviku Lešť v regióne Liptovského Mikuláša a rieky Dunajec. Podnetom na realizáciu aktivity bola myšlienka vytvárania, upevňovania a zdokonaľovania návykov a zručností úspešného vedenia bojovej činnosti a činnosti v krízových situáciách na vodnej hladine s využitím bezmotorových plavidiel.
    
    Úzkošpecializovaný výcvik bol zameraný na nácvik a zdokonaľovanie presunov po vodnej hladine pomocou bezmotorových plavidiel na stojatej hladine Liptovskej Mary. Cvičiaci stojatú hladinu využili na vstupné otestovanie plaveckých spôsobilostí a techník vojensko-praktického plávania. Ďalšie výcvikové aktivity sa odohrávali v priestore areálu vodných športov v Liptovskom Mikuláši, kde prebiehal nácvik plávania v silnom prúde statickým a dynamickým spôsobom, prekonávanie divokej rieky, skoky do divokej vody a nácvik záchrany. Umelý vodný kanál bol využitý na nácvik a zdokonaľovanie presunov po vodnej hladine pomocou gumených člnov. Všetky nadobudnuté schopnosti v závere preveril dvanásťkilometrový splav rieky Dunajec. Do výcviku bol zakomponovaný aj nočný výcvik, ktorý bol zameraný na precvičenie riešenia modelových situácií pod a nad vodnou hladinou práve v noci.
    
    Po dlhšom čase sa tak opäť podarila spolupráca medzi Katedrou telesnej výchovy a športu AOS, Odborom špeciálneho výcviku Centra výcviku Lešť a Žilinským 5. plukom špeciálneho určenia.
    
    Práve ukončený výcvik má byť akousi pozvánkou ďalším súčastiam ozbrojených síl pre zvyšovanie vycvičenosti vojakov, ale i pozvánkou na ďalšie kurzy v roku 2022, ktorými sú kurz vojensko-praktického plávania „Combat swimmer“ organizovaný AOS a kurz „Aquaman“ organizovaný centrom výcviku Lešť.
  
Foto z výcviku na vode 1 Foto z výcviku na vode 2 Foto z výcviku na vode 3
  
Foto z výcviku na vode 4 Foto z výcviku na vode 5 Foto z výcviku na vode 6
  
Foto z výcviku na vode 7 Foto z výcviku na vode 8 Foto z výcviku na vode 9
  
  text a foto: kpt. Mgr. Roman Markovič, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18112)