Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka
Finišuje základný vojenský výcvik v Martine

Finišuje základný vojenský výcvik v Martine
 
    Sedem týždňový základný vojenský výcvik kadetov 1. ročníka Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS), ktorý od 4. augusta prebieha v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine, sa pomaly blíži ku svojmu koncu.
    
    Študenti prvého ročníka, ktorí úspešne zvládli prijímacie skúšky majú za sebou takmer 6 týždňov prípravy, ktorej cieľom je naučiť ich základným vedomostiam a praktickým zručnostiam v ovládaní zbraní počas streleckej prípravy, pohyb vojaka po bojisku a precvičovanie útoku a obrany počas taktickej prípravy, či zvládnutie základných techník na zdravotníckej príprave, a tým vytvoriť predpoklady pre ich úspešné pokračovanie v štúdiu na AOS.
    
    V priestoroch základne v Martine vykonáva aktuálne výcvik 181 kadetov, okrem nich i čakatelia prípravnej štátnej služby, či vyštudovaní absolventi lekárskych fakúlt – budúci účastníci kurzu DKAVŠ. Všetci nováčikovia z radov kadetov sú rozdelení do 5 výcvikových čiat podľa abecedy.
    
    Výcvikový deň na základni v Martine má presnú štruktúru. Ráno o 5.30 h začína rozcvičkou, pokračuje hygienou, raňajkami a nástupom na výcvik. Podľa daného rozvrhu sa vyučuje až do obeda a po obede sa vo výcviku pokračuje až do večere. Po večeri majú osobné voľno. O 20.00 h nastupujú večerné rajóny s upratovaním spoločných priestorov, po nich nasleduje večerná kontrola izieb a vojakov a o 21.30 h končí deň večierkou.
    
    Víkendy majú iný program. Sobota je klasicky hospodársky deň, počas ktorého upravujú vonkajšie priestory, čistia chodníky a chodby – ide teda o sobotné upratovanie. Po obede majú k dispozícii vonkajšie športoviská. V nedeľu môžu čas venovať oddychu a učeniu a k dispozícii majú i duchovnú službu.
    
    Za obdobie šiestich týždňov zvládli kadeti i čakatelia poradovú prípravu, kde sa dokonale naučili pochodovať a spievať počas pochodu, RCHBO, pri ktorej nacvičovali nasadenie masky a jednorazovú pláštenku. Na spojovacej príprave sa naučili obsluhovať rádiovú stanicu - pracovať s mapou a buzolou, čítať mapu a orientovať sa v teréne si zas vyskúšali na topografii. Základné poriadky ich naučili ako sa má vojak správať.
    
    „Aktuálne sa venuje jedna skupina taktickému cvičeniu vo výcvikovom priestore Sučany, kde ich záverom týždňa čaká 72 hodinové prežitie v lese. Iná skupina sa zas venuje streleckej príprave a hodu granátom. Posledný týždeň bude venovaný nacvičovaniu prísahy a odovzdávaniu vecí,“ konkretizoval program výcviku inštruktor z AOS rtm. Ján Mrlian.
    
    Po úspešnom absolvovaní základného vojenského výcviku sa v septembri v Banskej Bystrici za prítomnosti rodinných príslušníkov a pozvaných hostí zúčastnia slávnostnej prísahy.
    
    „Po záverečnej prísahe ich spolu nastúpi 153 do prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, traja nastúpia ako budúci „chemici“ na Fakultu vojenského leadershipu v Brne, pätnásti sa stanú vojenskými poslucháčmi Leteckej fakulty Technickej univerzity Košice a štrnásti budú študovať na Fakulte vojenského zdravotníctva v Hradci Králové“ upresnil zaradenie kadetov zástupca veliteľa Školských jednotiek AOS mjr. Ing. Kristian Szuperák.
    
    Ako sme sa dozvedeli od kadetov, na začiatku prevládal u mnohých z nich stres z nového prostredia, či ubytovania. Situácia sa však po čase upokojila a s odstupom sú u nich ako pozitívne vnímané: nové skúsenosti, s ktorými sa stretávajú, zvýšenie fyzickej a psychickej spôsobilosti, prispôsobenie sa kolektívu a prostrediu, či bežné veci ako pravidelná strava, teplá voda a vlastná posteľ.
    
    Do posledného týždňa, ktorý našich študentov čaká, im prajeme, aby úspešne zvládli záverečné „prežitie“ a plní elánu na konci septembra nastúpili na vysokoškolské štúdium.
  
Foto zo základného výcviku v Martine 1 Foto zo základného výcviku v Martine 2 Foto zo základného výcviku v Martine 3
  
Foto zo základného výcviku v Martine 4 Foto zo základného výcviku v Martine 5 Foto zo základného výcviku v Martine 6
  
Foto zo základného výcviku v Martine 7 Foto zo základného výcviku v Martine 8 Foto zo základného výcviku v Martine 9
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -sz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18125)