Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Ukončenie 18. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
 
    Mimoriadny 18. vyšší veliteľsko-štábny kurz (VVŠK), v gescii Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS), bol realizovaný v termíne od 25. januára do 30. apríla 2021. 31 profesionálnych vojakov rezortu obrany úspešným absolvovaním kurzu získalo odborné predpoklady na získanie hodnosti podplukovník a plukovník.

    Výučbu zabezpečoval vedeckopedagogický zbor katedier AOS, príslušníci Generálneho štábu OS SR (vrátane jeho podriadených veliteľstiev a útvarov) a Ministerstva obrany SR, ktorí sa venovali špecifickým odborným témam vo svojej pôsobnosti s cieľom odovzdať aktuálne poznatky a skúsenosti budúcim vyšším funkcionárom rezortu obrany. V kurze okrem domácich prednášajúcich prednášali pedagógovia z Univerzity obrany v Brne (ČR). V závere kurzu účastníci absolvovali dvojtýždňové vojenské cvičenie „Gerlach“ a skrátený kurz Introduction to the Planning of Joint Operations (IPJO).

    Obhajoby záverečných prác boli vykonané v dňoch 28. a 29. apríla 2021 komisiami pod vedením náčelníka štábu pre podporu operácií GŠ OS SR, brigádneho generála Ing. Pavla TÖKÖLYHO a prorektora pre vzdelávanie plukovníka Ing. Aurela SABÓA, PhD. Na záver druhého dňa obhajob komisia konštatovala, že všetci účastníci kurzu úspešne obhájili svoje záverečné práce.

    Dňa 30. apríla 2021 si absolventi 18. VVŠK slávnostne prevzali osvedčenia o absolvovaní kurzu a odznaky absolventov VVŠK z rúk prorektora pre vzdelávanie, plukovníka Ing. Aurela SABÓA, PhD. za prítomnosti riaditeľa centra vzdelávania, v zastúpení podplukovníka Ing. Petra GERECA, PhD.

  
  
  
        Záverečné skúšky VVŠK     text: pplk. Ing. Peter Gerec, PhD.,foto: -sz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18431)