Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 25. 01. 2022        
 Hlavná stránka
19. vyšší veliteľsko-štábny kurz bol úspešne ukončený

19. vyšší veliteľsko-štábny kurz bol úspešne ukončený
 
    19. vyšší veliteľsko-štábny kurz v gescii centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika (AOS) bol realizovaný v termíne od 6. septembra do 17. decembra 2021. Kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov OS SR. 43 profesionálnych vojakov rezortu obrany úspešným absolvovaním kurzu získalo odborné predpoklady na získanie hodnosti podplukovník a plukovník.
    
    Modifikovaný program kurzu bol zameraný na problematiku národnej a medzinárodnej bezpečnosti, vojenského umenia, velenia a riadenia a spoločenskovednú oblasť. Výučbu zabezpečoval vedeckopedagogický zbor katedier AOS, príslušníci Generálneho štábu OS SR (vrátane jeho podriadených veliteľstiev a útvarov), Ministerstva obrany SR a lektori z Univerzity obrany Brno, ktorí sa venovali špecifickým odborným témam vo svojej pôsobnosti s cieľom odovzdať aktuálne poznatky a skúsenosti budúcim vyšším funkcionárom rezortu obrany.
    
    Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu, ktorá ovplyvnila aj vojenské vzdelávanie, rektor AOS dňom 2. 11. 2021 prerušil prezenčnú formu vzdelávania a kurz ďalej pokračoval dištančne.
    
    Obhajoby záverečných prác boli vykonané v dňoch 14. až 16. decembra 2021, za dodržania protiepidemických opatrení, dvomi komisiami zloženými z príslušníkov GŠ OS SR a AOS. Predsedami komisií boli generálmajor Ing. Ivan Pach – veliteľ pozemných síl a plukovník Ing. Aurel Sabó, PhD. – prorektor pre vzdelávanie AOS. Členmi boli generálmajor v. v. Ing. Jindřich Joch z Katedry logistického zabezpečenia AOS, plukovník Ing. Mgr. Pavel Švelka z veliteľstva SŠO OS SR, plukovník Ing. Vladimír Zastko z veliteľstva VzS, a plk. gšt. v. v. Ing. Milan Marek, Ph. D. z Univerzity obrany v Brne. Na konci obhajob komisie konštatovali, že všetci účastníci kurzu úspešne obhájili svoje záverečné práce, pri zadávaní ktorých sa prihliadalo predovšetkým na ich využiteľnosť vo vojenskej praxi, čím zároveň splnili poslednú podmienku na úspešné absolvovanie kurzu.
    
    Záverom každého z troch dní obhajob, predsedovia komisií v prítomnosti členov komisií, odovzdali absolventom osvedčenie o absolvovaní kurzu a odznak absolventa vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu a zaželali im pevné zdravie a veľa síl do ďalšej práce v oblasti bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
        Ďalšie fotografie   text: pplk. Ing. Peter Gerec, PhD., foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 2/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Medzinárodný deň vojnových veteránov 11. 11. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. januára 2022   (39259)