Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

26. ZVŠK úspešne ukončený
 
    Dňa 9. júla 2021 sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti ukončenia 26. Základného veliteľsko-štábneho kurzu (26. ZVŠK), organizovaného Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.
    
    Základný veliteľsko-štábny kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov OS SR, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická aktivita počas celej doby trvania výkonu služby, pričom cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom ďalšie vyššie vojenské vzdelanie pre splnenie požiadavky na vojenskú hodnosť major.
    
    26. ZVŠK trval 10 týždňov, počas ktorých sa 51 účastníkov kurzu vzdelávalo hlavne prezenčnou formou, avšak z dôvodu výskytu ochorenia covid-19 bol kurz v rámci 1 týždňa vykonaný dištančne prostredníctvom softvéru MS Teams.
    
    Kurz bol zameraný na výkon manažérskych funkcií, získanie vedomostí a zručností potrebných pre výkon veliteľských a štábnych funkcií, bezpečnostné prostredie štátu, charakteristiku a vývoj vojenského umenia, prístupy k vojenským operáciám v súčasnosti a spôsobilosti vlastných ozbrojených síl a na oblasť vojenskej logistiky a ekonomiky obrany. V oblasti vojenského plánovacieho a rozhodovacieho procesu na taktickom stupni velenia a riadenia (TPLF-Tactical planning for land forces), bol vykonaný samostatný štábny nácvik – cvičenie GERLACH 2021, podľa metodiky NATO pre plánovanie operácii APP-28.
    
    Záverečné skúšky sa kvôli veľkému počtu účastníkov uskutočnili v dňoch 7. – 8. júla 2021, pričom obe skúšajúce komisie konštatovali, že ich všetci účastníci úspešne zvládli.
    
    Slávnostného ukončenia sa zúčastnili riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Jozef WESSELÉNYI, Ph.D., a náčelník oddelenia národných kurzov pplk. Ing. Peter GEREC, PhD., ktorí úspešným absolventom odovzdali znak absolventa a osvedčenie o absolvovaní kariérneho vzdelávania a popriali im veľa pracovných úspechov v nových funkciách v prospech rezortu MO SR.
  
Foto zo záverečnej skúšky 1 Foto zo záverečnej skúšky 2 Foto odznakov ZVŠK
  
Foto zo slávnostného ukončenia 1 Foto zo slávnostného ukončenia 2 Foto zo slávnostného ukončenia 3
  
Foto všetkých účastníkov ZVŠK
  
        Ďalšie fotografie zo záverečných skúšok 6. - 9. 7. 2021
        Ďalšie fotografie zo slávnostného ukončenia 9. 7. 2021
 
  text: mjr. Ing. Ivan Šmihovský, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18433)