Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Kadeti na ostrom trhaní
 
    Ženisti - kadeti 4. a 5. ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu využili výcvikovú príležitosť, ktorú im ponúkal spoločný výcvik s príslušníkmi ženijného práporu a aktívne sa zúčastnili na výcviku v trhaní ostrou ženijnou muníciou.

    Perspektívni ženijní dôstojníci zvládli celú problematiku trhacích prác, čím naplnili aj všeobecnú požiadavku na ženistu v rámci svojej odbornosti, na ktorú boli pripravovaní vzdelávaním a výcvikom v Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, a to že ženista-profesionál má ovládať všetky druhy vlastnej ženijnej munície a zásady vykonávania trhacích prác pri plnení úloh týkajúcich sa ženijnej podpory, ale aj zásady ukladania a prepravy výbušnín a zásady bezpečnosti pri práci s výbušninami.

    Počas zamestnania mali kadeti možnosť si prakticky precvičiť zriaďovanie roznetových sietí, činnosť a povelovú techniku pri rôznych typoch roznetu, ničenie konštrukčných prvkov z rôznych materiálov, spracovávanie bojovej dokumentácie, ale aj špecifickú problematiku ofenzívneho prekonávania prekážok v zastavanom priestore (tzv. „urban breaching“). Pri ničení prvkov si kadeti v praxi overili vzorce pre výpočet náloží, ale aj parametrov elektrických roznetových sietí.

    Vyvrcholenie výcviku pre kadetov predstavovala skúška z predmetu „Trhaviny a ničenie“, ktorá bola vykonaná komisiou garanta vojenskej odbornosti dňa 27. 05. 2021. S potešením môžeme konštatovať, že teoretická pripravenosť a praktické zručnosti kadetov boli komisiou hodnotené kladne – všetci kadeti zvládli praktický výcvik a splnili skúšku z predmetnej problematiky. Po ich úspešnom ukončení štúdia na AOS, tak budú mať OS SR nových ženijných dôstojníkov schopných riadiť trhacie práce a výcvik v trhaní s ostrou ženijnou muníciou.
  
  
        Ďalšie fotografie     Text a foto: mjr. Ing. Jaroslav Kompan    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18269)