Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Víťazstvo našich študentov - strojárov
s vedeckými prácami v silnej medzinárodnej konkurencii
 
    Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnil 22. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie „AFASTUD 2021“. Hosťujúcou organizáciou bola “Henri Coanda“ Air Force Academy v Brašove (Rumunsko). Študenti zahraničných vojenských vysokých škôl súťažili v troch sekciách: Military Sciences & Management, Weapons & Defense Technology, Humanities & Social Sciences. Bohužiaľ, súčasná pandemická situácia vo svete nedovolila priamu účasť študentov, takže súťaž prebehla v súčasnosti obvyklou - online formou.

    Konferencie sa zúčastnili dvaja študenti Akadémie ozbrojených síl (AOS), študijného odboru Zbraňové systémy, zbrane a ich časti, študujúci na katedre strojárstva – voj. 1. st. Marek Ferenčák a voj. 1. st. Tomáš Kriš. Ich vedecké práce boli zaradené do sekcie Weapons & Defense Technology. Marek Ferenčák sa venoval progresívnej technológii palivových článkov ako zdroja energie pre pozemné bezposádkové vozidlo. Tomáš Kriš riešil problematiku prekonávania schodov, ako typickej interiérovej prekážky, pásovou podvozkovou platformou.

    Obidve vedecké práce boli spracované na simulačnej úrovni v prostredí MATLAB a o ich kvalite svedčí fakt, že v súťažnej sekcii získali prvé dve miesta. Úspechy našich študentov nás tešia o to viac, že sa dokázali presadiť v silnej medzinárodnej konkurencii.

    Vzájomné porovnanie úrovne vedeckých a odborných prác našich a zahraničných študentov a rozvíjanie vzťahov medzi zahraničnými školami je významným prínosom študentských konferencií, ktoré AOS dlhoročne podporuje.

    Obidvom študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu AOS a srdečne im gratulujeme!
  
  
  Ing. Vladimír Popardovský, PhD.    
PhDr. Jana Vitovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18408)