Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Spomienka na 102. výročie úmrtia generála M. R. Štefánika na AOS
 
    Pri príležitosti 102. výročia tragického úmrtia M. R. Štefánika sa dňa 4. mája 2021 na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, ktorá je pomenovaná práve po tomto slovenskom velikánovi, konal spomienkový pietny akt pri pamätníku gen. Štefánika, ktorý sa nachádza pred vstupom do areálu akadémie.

    V komornej atmosfére, za platných protiepidemických opatrení, sa ho zúčastnilo vedenie akadémie a vojenská duchovná služba. V úvodnom príhovore dekan farnosti sv. Jany z Arku kpt. Tomáš Huďa pripomenul krátku históriu posledných dní jeho pozemského života.

    Po prečítaní úryvku zo Svätého Písma nasledovala modlitba za zosnulého. V príhovore rektor akadémie doc. Jozef Puttera pripomenul potrebu pozitívnych vzorov pre dnešnú mládež a zdôraznil, že práve Štefánik je nesporne osobnosťou vhodnou nasledovania. Následne rektor akadémie a prorektor pre vojenské veci plk. Ľubomír Matta položili k pamätníku veniec a zažatú sviecu. Pietny akt skončil pozdravom a záverečným požehnaním dekana vojenskej farnosti.

  
    
  
    
  
        Ďalšie fotografie     text: kpt. Tomáš Huďa, foto : -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18131)