Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Študenti na praxi v logistických práporoch
 
    Študenti vojenskej odbornosti L10 absolvovali počas mesiaca apríl 2021 prax v logistických práporoch v rámci Brigády bojového zabezpečenia, pričom študenti inžinierskeho štúdia finálneho ročníka vykonávali prax vo VÚ 1007 Prešov (prápor CSS) a študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia vykonávali prax vo VÚ 2206 Topoľčany (prápor Logistiky).

    Študenti počas praxe absolvovali teoretické a praktické zamestnania, taktiež plnili úlohy spojené s plánovaním odborno-taktických cvičení (OTC). Absolvovali teoretickú i praktickú časť výcviku v preprave po železnici, pričom takéto praktické zamestnanie absolvovali po prvý krát počas svojho štúdia.

    V priebehu praxe boli kadeti zaradení do jednotiek v rámci práporov, boli oboznámení s plnením úloh a s vedením základnej výcvikovej dokumentácie na rote. Zoznámili sa s organizáciou a zabezpečením služieb práporu, taktiež s úlohami plnenými na rote počas parkového dňa, kde boli oboznámení s technikou logistických jednotiek.

    „Profesionálni vojaci slúžiaci na tomto útvare aj napriek momentálnej situácii s pandémiou nám venovali čo najviac času a odovzdali nám svoje poznatky a taktiež nám poskytli mnoho rád do našej budúcej kariéry. Myslím, že prax na tomto konkrétnom útvare by mal absolvovať každý budúci logista, najmenej raz počas štúdia" -uviedla Bc. voj. 1.st. Sarah Mária Pangrácová.

    „Najväčším nedostatkom bolo veľké množstvo plnených úloh v rámci pandémie COVID19, hlavne práporom logistiky Topoľčany. Príslušníci práporov však aj napriek tejto skutočnosti pristúpili k odovzdávaniu skúseností kadetom na vysokej úrovni. Dané skúsenosti a praktické vedomosti tak môžu kadeti využiť ďalej v praxi,“ uviedol mjr. Ing. Dušan Hrnčiar z Katedry logistického zabezpečenia.

  
    
  
    
  
    text a foto: mjr. Ing. Dušan Hrnčiar     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18324)