Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Prijímacie skúšky na AOS pre rok 2021/2022
 
    V dňoch 1. - 3. júna 2021 sa uskutočnili prijímacie skúšky na denné trojročné bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika.

    Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 280 študentov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie s maturitou a pred samotným prijímacím konaním absolvovali výberové konanie do štátnej služby na Personálnom úrade Ozbrojených síl SR. V rámci tohto konania absolvovali zdravotnú prehliadku, psychodiagnostické vyšetrenie a testy fyzickej zdatnosti.

    Vzhľadom k opatreniam v súvislosti s covid-19 boli skúšky rozdelené do troch dní, uchádzači písali testy v respirátoroch a v aule AOS sedeli v šachovnicovom usporiadaní s využitím voľných radov. Testy z anglického jazyka a z matematiky denne absolvovalo takmer 100 uchádzačov. Zostavili ich odborní učitelia z Katedry informatiky a z Katedry spoločenských vied a jazykov AOS. Študenti pod pridelenými kódmi vypĺňali odpovede do hárkov, ktoré boli po ukončení testovania vyhodnocované TAP systémom, modulárnou aplikáciou na efektívne a rýchle testovanie osôb. Výsledky sa následne uchádzači dozvedeli na webovej stránke akadémie.

    V tomto roku bolo na AOS podaných 735 platných prihlášok, pričom 722 uchádzačov si podalo žiadosť na regrutačnú skupinu.

    V akademickom roku 2021/2022 plánuje prijať AOS na denné bakalárske štúdium 155 študentov do študijných programov: Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Prijatí študenti sa zároveň stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a popri štúdiu budú vykonávať vojenský program kadeta.

    Vzhľadom k ochoreniu covid-19 budú mať záujemcovia, ktorí sa nemohli zúčastniť prijímacích skúšok, možnosť absolvovať testy v náhradnom termíne.
  
  
        Ďalšie fotografie   text:- sz-, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18390)