Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Návšteva pridelenca obrany Spolkovej republiky Nemecko
na pôde Akadémie ozbrojených síl
 
    Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) pripravila dňa 10. 3. 2021 bilaterálne stretnutie rektora doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. a prorektora pre vedu doc. Ing. Borisa Ďurkecha, CSc. s pridelencom obrany Spolkovej republiky Nemecko (SRN) akreditovaným v SR pplk. gšt. Rüdigerom Heinrichom v sprievode s vedúcim Úradu pridelenca obrany pre SRN Denisom Rudolfom.

    Stretnutie sa nieslo v duchu medzinárodnej spolupráce na rôznych úrovniach. Zamerané bolo na bilaterálne aktivity v oblasti vzdelávania, ktoré budú realizované počas roka 2021.
        Medzi plánované aktivity patria:
  • účasť lektorov Ministerstva obrany SRN na medzinárodných vedeckých konferenciách a seminároch organizovaných AOS,
  • podpora spolupráce medzi AOS a Führungsakademie der Bundeswehr, či Helmut Schmidt Universität,
  • organizácia návštevy delegácie študentov zo SRN,
  • spoločná účasť zástupcov Spolkovej republiky Nemecko a Slovenskej republiky na rokovaniach za účasti poslancov nemeckého parlamentu s členmi výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR a s odborníkmi AOS,
  • účasť nemeckej strany v kurze ISOC a v kurze Plánovanie operácií NATO organizované AOS,
  • spoločné rokovania k problematike hybridnej vojny,
  • kooperácia na bilaterálnych rokovaniach o problematike PESCO a problematike Cyber defence.
    Na záver rokovania prejavila nemecká strana záujem o spoluprácu pri starostlivosti o vojnové nemecké hroby vo Važci, vrátane aktu kladenia vencov.
  
  
  
    text: -sz-    
foto: -mh-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18135)