Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 25. 01. 2022        
 Hlavná stránka
Minister obrany navštívil Akadémiu ozbrojených síl

Minister obrany navštívil Akadémiu ozbrojených síl
 
    Akadémiu ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) navštívil dňa 9. decembra minister obrany SR Jaroslav Naď spolu so štátnym tajomníkom rezortu Marianom Majerom.
    
    Témou stretnutia bolo okrem iného aj 5 nových úspešných projektov na rekonštrukciu a modernizáciu budov AOS z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Celkovo tak z úspešných projektov rezort získa nenávratné finančné príspevky vo výške 6,38 mil. eur.
    
    Stretnutia sa zúčastnilo vedenie AOS spolu s rektorom doc. Jozefom Putterom, ktorý predstavil ministrovi súčasný stav plnenia úloh v oblasti vzdelávania v súčasnej epidemickej situácii. Venoval sa úlohám v oblasti vedy a zahraničných vzťahov, kde spomenul pokračovanie procesu realizácie projektu GAIA X, medzinárodného projektu „Hybrid Warfare“ a pokračujúce rokovania o začatí spolupráce s firmami RHEINMETALL, PATRIA, CS Industry CSG. V poslednej časti sa venoval stavu úloh v oblasti kvestúry, v rámci ktorých priblížil plány rekonštrukcie priestorov akadémie. Rektor záverom zhodnotil, že AOS plní úlohy súvisiace s jej poslaním v podmienkach epidemickej situácie a realizuje úlohy súvisiace s rozvojom infraštruktúry. Na druhej strane zdôraznil, že akadémia nepostupuje v omladzovaní a dopĺňaní personálu v súlade s potrebami jej dlhodobého rozvoja.
    
    Práce financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré nás v najbližšom období čakajú sa budú týkať veliteľskej budovy, športovej haly, kultúrneho centra, katedry telesnej výchovy a športu a tiež materských učební.
    
    V rámci projektov sa počíta s rekonštrukciou tepelnej ochrany budov, ako aj vykurovania či osvetlenia, zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou okenných konštrukcií a tiež vybudovaním novej kotolne. Novinkou bude aj osadenie solárnych panelov.
    
    Minister Jaroslav Naď prejavil spokojnosť s plánovanou obnovou infraštruktúry AOS a poďakoval projektovým tímom, ktoré pripravovali žiadosti k získaniu peňazí z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
        Ďalšie fotografie   text: -sz-, foto:-ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 2/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Medzinárodný deň vojnových veteránov 11. 11. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. januára 2022   (39962)