Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Kadeti študijného programu VSIS a učitelia Katedry informatiky AOS na Locked Shields 2021
 
     Kadeti prvého a druhého ročníka inžinierskeho štúdia Vojenské spojovacie a informačné systémy (VSIS) sa 6.-16. apríla 2021 zúčastnili na najvýznamnejšom cvičení v oblasti kybernetickej obrany a kybernetickej bezpečnosti na svete pod názvom Locked Shields 2021 (LS2021). Cvičenie bolo pod záštitou NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) v Tallinne,  Estónsko. Národný tím Slovenskej republiky, ktorého súčasťou boli kadeti, ale aj učitelia Katedry informatiky, skončil vysoko nad priemerom zúčastnených tímov, konkrétne v prvej tretine z celkovo 22 hodnotených tímov.

     Na cvičení sa v rámci národného tímu Slovenskej republiky zúčastnili príslušníci Ozbrojených síl SR, Centra pre kybernetickú obranu SR, zástupcovia štátnych zložiek z DataCentra Ministerstva financií SR, akademickej sféry a IT spoločností riešiacich problematiku kybernetickej bezpečnosti.

     Cieľom LS2021 najkomplexnejšieho cvičenia v súčasnosti, bola ochrana a obrana civilných a vojenských informačných systémov a systémov kritickej infraštruktúry. Činnosť kadetov bola zameraná najmä na monitorovanie činností komunikačných sietí, operačných systémov, aplikácií a nahlasovanie bezpečnostných incidentov. Cvičiaci kadeti plnili stanovené úlohy v špecializovaných priestoroch Katedry informatiky AOS pod dohľadom jej pedagógov, ako i priamo v tíme svojich budúcich kolegov v Trenčíne.

     Počas prípravy na LS2021 boli kadeti zaradení do skupín s určením zodpovednosti za jednotlivé prvky chránenej infraštruktúry, zoznámili sa s námetom a úlohami pripraveného cvičenia. V čase cvičenia už aktívne zabezpečili odstránenie zraniteľností zverených systémov proti útokom, udržiavali vysokú dostupnosť, bezchybnú prevádzku a hlásenie prípadných útokov a ich elimináciu.

     V priebehu prípravy i samotného vykonania cvičenia kadeti preukázali veľmi dobré odborné vedomosti, iniciatívny a zodpovedný prístup k plneniu úloh, čo bolo aj vysoko hodnotené zo strany príslušníkov Ozbrojených síl SR zodpovedných za vykonanie cvičenia LS2021.

Tento článok obsahuje informácie pôvodne zverejnené na stránke MOSR. Viac informácií ohľadom cvičenia je dostupných na oficiálnej stránke CCDCOE .

  
  
  
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18282)