Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 06. 12. 2021        
 Hlavná stránka
Krátkodobý odborný kurz Logistika I

Krátkodobý odborný kurz Logistika I
 
    V dňoch 11. až 13. októbra 2021 organizovala Katedra logistického zabezpečenia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v spolupráci s Centrom vzdelávania AOS krátkodobý odborný kurz Logistika I. Garantom kurzu bol doc. Ing. Stanislav Morong, PhD., ktorý bol aj jeho hlavným lektorom. Cieľom kurzu bolo získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti všeobecnej a vojenskej logistiky s dôrazom na implementáciu princípov a zásad logistickej teórie a praxe do podmienok ozbrojených síl. Získané poznatky z kurzu tak umožnia absolventom vykonávať riadiacu, ale aj kontrolnú činnosť v rámci materiálového manažmentu a logistických služieb v závislosti od zastávanej funkcie a logistickej odbornosti (špecializácie). Opodstatnenosť a významnosť kurzu je reflexiou na vysokú úroveň fluktuácie personálu v rámci odbornosti L10 v celých OS SR. Kurz absolvovalo 19 profesionálnych vojakov, ktorí zastávajú alebo budú zastávať logistické funkcie.
  
Foto k článku 1
  
Foto k článku 2     Foto k článku 3
  
  text a foto: mjr. Ing. Dušan Hrnčiar    
   -->
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 2. 12. 2021
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Kadeti strieľali vo VVP Lešť z mínometov 26. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 06. decembra 2021   (2520)