Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností
 
    Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (CV AOS) v spolupráci so Sekciou kontroly Ministerstva obrany SR (SEKO MO SR) organizovalo, za dodržania všetkých epidemických opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu, v dňoch 07. - 10. 6. 2021 krátkodobý odborný kurz s názvom „Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností“ pre vybraných zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR (MO SR) a profesionálnych vojakov, ktorí riadia alebo vykonávajú vnútornú kontrolu, resp. finančnú kontrolu, prijímajú a vybavujú podnety alebo sťažnosti.
 
    Cieľom kurzu bolo predstaviť prácu v module riadenia kontrolnej činnosti, ozrejmiť postupy a činnosť riadiacich zamestnancov v rezorte MO SR pri prijatí a následnom ďalšom riešení podaní, sťažností a podnetov.
 
    Garantom krátkodobého odborného kurzu bol pplk. Ing. Milan LUDVIK (SEKO MO SR). Vzdelávacia aktivita bola lektorsky zabezpečená zamestnancami SEKO MO SR.
 
    Blahoželanie k úspešnému absolvovaniu kurzu a osvedčenia o absolvovaní vzdelávania odovzdal priamo generálny riaditeľ SEKO MO SR Ing. Roman ĎUREK spolu s náčelníkom oddelenia národných kurzov CV AOS pplk. Ing. Petrom GERECOM, PhD. Generálny riaditeľ záverom poďakoval kpt. Ing. Karine MARCINČINOVEJ, ako i celému kolektívu CV AOS za kvalitnú spoluprácu pri organizovaní krátkodobého odborného kurzu.
  
    
  
    
  
  Text a foto: kpt. Ing. Karina MARCINČINOVÁ    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18245)