Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 06. 12. 2021        
 Hlavná stránka

Kurz pre riadiacich letovej prevádzky
 
    V poslednom kvartáli roku 2021 realizovala Výcviková organizácia RLP Simulačného centra AOS kurz pre riadiacich letovej prevádzky zameraný na výcvik praktických inštruktorov a výcvik hodnotiteľov. Kurz bol realizovaný v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti a niektorých osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu.
    
    Predmetného kurzu sa zúčastnil expertný letecký personál z MO SR a Vzdušných síl OS SR. Úspešné absolvovanie kurzu je podmienkou na vydanie, resp. predĺženie platnosti alebo obnovenie platnosti jednotlivých kvalifikačných doložiek (licencií) na konkrétnych stanovištiach riadenia letovej prevádzky. Jedná sa o personál Stanovišťa riadenia špeciálnej letovej prevádzky Bratislava, Krídlo velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene ako i personál vojenských letísk Kuchyňa, Sliač a Prešov. Na spomenutých vojenských stanovištiach musia byť zriadené funkcie inštruktorov a hodnotiteľov, ktorí vykonávajú odborný dohľad nad kvalitou a komplexnosťou poskytovania služieb riadenia letovej prevádzky, praktické preskúšania personálu RLP, posudzovanie spôsobilosti všetkých jednotlivcov, ako i realizáciu inštruktorskej činnosti v reálnej prevádzke alebo v syntetickom prostredí.
    
    Praktický výcvik a teoretické preskúšanie účastníkov kurzov vo Výcvikovej organizácii RLP je neoddeliteľnou súčasťou skvalitňovania a odborného rastu a právom patrí medzi základné povinnosti zamestnancov všetkých vojenských stanovíšť RLP. Zodpovedný prístup k výcviku a jeho pravidelné a dôkladné vykonávanie je predpokladom k zvyšovaniu a udržiavaniu úrovne bezpečnosti letovej prevádzky ako i záruka funkčnosti pohotovostného systému SR vo vzťahu k národným i nadnárodným záväzkom.
    
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
  text a foto: pplk. Ing. Zsolt Pastorek, PhD.    
   -->
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 2. 12. 2021
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Kadeti strieľali vo VVP Lešť z mínometov 26. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 06. decembra 2021   (2733)