Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

KŠN 11. mpr Martin s názvom „Slovak Stone 2021“ s novým softwarom WASP
 
    V dňoch 4. - 6. mája 2021 sa na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) vykonával komplexný štábny nácvik veliteľstva a štábu (VaŠ) 11. mechanizovaného práporu Martin a veliteľská príprava veliteľov rôt pod vedením riadiaceho cvičenia mjr. Ing. Mariána Golisa, zástupcu veliteľa 11. mechanizovaného práporu Martin.

    Podľa slov veliteľa 11. mpr Martin pplk. Ing. Rudolfa Ďurníka išlo o komplexný štábny nácvik VaŠ 11. mpr Martin v rámci cvičenia Slovak stone 2021. Témou nácviku bol 11. mpr počas vedenia obranného boja. Cieľom nácviku bolo zdokonaliť reakcie príslušníkov VaŠ 11. mpr pri riadení operácií a prehĺbiť ich praktické zručnosti v rozhodovacom a plánovacom procese. Výcvik bol tiež zameraný na precvičovanie schopností veliteľov rôt v riadení jednotiek počas boja, podávanie štandardných hlásení a na rozhodovací proces na stupni rota. Počas cvičenia bola precvičovaná obrana a vykonanie protiútoku.

    Tento komplexný štábny nácvik bol súčasťou 2 ročnej prípravy 11. mpr Martin na certifikáciu 11. mechanizovanej práporovej skupiny a tiež ako súčasť prípravy na medzinárodné cvičenia, ktoré sa budú konať v tomto roku, a to DRAGON 2021 v Poľsku a COMBINED RESOLVE XVI v Nemecku.

    Ako nám povedal riadiaci cvičenia mjr. Ing. Marián Golis: „Podpora simulačných technológií pri vedení tohto zamestnania je veľmi dôležitá. Poskytuje komplexný prehľad o bojovej situácii pre všetkých veliteľov. Simulácia taktiež pomáha udržať spoločné operačné povedomie, simuluje činnosť nepriateľa a vlastných jednotiek a učí účastníkov rozhodovaniu, ktoré je nevyhnutné pri plnení bojových úloh“.

    Na tomto cvičení sa po prvýkrát použil simulačný software WASP, produkt firmy VR Group Brno. Tento simulačný nástroj nahradil v Simulačnom centre AOS doteraz používaný simulačný software OTB. Produkt WASP, ako systém pre konštruktívnu simuláciu, nám umožňuje vytvoriť syntetické prostredie pre výcvik štábu práporu, a tak dynamicky reagovať na požiadavky výcviku cvičiacej jednotky. Použitím tohto nástroja sa oproti doteraz používanému softwaru proces prípravy a priebeh cvičenia jednoznačne skvalitnil a zefektívnil. Pomocou využitia možnosti synchrónneho záznamu simulácie a hlasovej komunikácie simulačného nástroja WASP pre podporu vyhodnotenia je tiež umožnené poskytnúť cvičiacim spätnú väzbu potrebnú k dosiahnutiu čo najefektívnejšieho výcvikového cieľa a zvýšeniu celkovej úrovne vycvičenosti.

  
    
  
    
  
    text: -sz-, foto: rtn. Michal Slačka     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18187)