Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Návšteva pridelencov obrany Kórejskej republiky
 
    Dňa 18. júna 2021 sa v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (ďalej len „AOS“) uskutočnila návšteva pridelenca obrany Kórejskej republiky akreditovaného v Belgickom kráľovstve a NATO plukovníka Yongsuna KIMA a pridelenca obrany Kórejskej republiky akreditovaného pre SR plukovníka Kyunga Hwana KIMA. Cieľom návštevy bolo nadviazanie spolupráce v oblasti ďalšieho vzdelávania dôstojníkov, ktoré je ponúkané prostredníctvom Oddelenia medzinárodných kurzov AOS pre príslušníkov ozbrojených síl NATO a partnerských krajín.

    Delegáciu v zastúpení rektora AOS privítal prorektor pre vedu doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc. a prorektor pre vzdelávanie plk. Ing. Aurel SABÓ, PhD.

    V úvodnej prezentácii a následnej diskusii bola hosťom predstavená štruktúra, poslanie a hlavné úlohy AOS ako jedinej vojenskej vysokej školy v SR poskytujúcej vysokoškolské vzdelávanie budúcim dôstojníkom OS SR. Riaditeľ Centra vzdelávania AOS plk. Ing. Jozef WESSELÉNYI, PhD. objasnil štruktúru a kľúčovú úlohu centra v ďalšom vzdelávaní dôstojníkov OS SR formou kariérnych kurzov.

    Následne náčelník oddelenia medzinárodných kurzov pplk. Ing. Roman KRÁĽ vo svojej prezentácii predstavil druhy a obsahovú náplň kurzov, ktoré sú zamerané na operačný a taktický stupeň velenia a riadenia.

    Počas diskusie hostia prejavili záujem o vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Kórejskej republiky do kurzov v priebehu roku 2022.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: pplk. Ing. Martin Chovanec, PhD., foto: -lz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18419)