Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka
Sústredený poľný výcvik v Kamenici nad Cirochou

Sústredený poľný výcvik v Kamenici nad Cirochou
 
    Sústredený poľný výcvik (SPV) 67 kadetov 3. ročníka sa konal v dňoch 19. - 30. júla 2021 vo vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou pod velením zástupcu veliteľa školských jednotiek mjr. Kristiana Szuperáka.
    
    Materiálno - technickú stránku zabezpečovala vedúca staršia pomocníčka nrtm. Monika Miškovičová. Odborne a metodicky podporili výcvik príslušníci pozemných síl z 21. mechanizovaného práporu Trebišov pod vedením npor. Erika Chovanca, tiež bývalého absolventa AOS, ktorí svojimi praktickými skúsenosťami získanými na útvaroch veľkou mierou prispeli ku kvalite výcviku. Výcviku sa zúčastnili i zdravotníci z Úradu hlavného lekára na zaistenie zdravotníckeho zabezpečenia akcie a dvaja príslušníci z Centra výcviku Lešť, ktorí pomocou svojich technických prostriedkov MILES 2000 denne monitorovali a vyhodnocovali výcvik, čím prispeli k odstraňovaniu nedostatkov a ku skvalitneniu činnosti jednotlivca a jednotiek v ich bojových zručnostiach. Veľkou technickou podporou akcie bolo i zapojenie bojových vozidiel pechoty BVP-1., ktoré zúčastneným kadetom zreálnili daný výcvik.
    
    „Súčasťou výcviku bola príprava na výkon funkcie veliteľa čaty s tým, že každý zo zúčastnených kadetov sa vystriedal vo veliteľských funkciách. To znamená, že kadeti boli určení na riadiace funkcie počas taktickej prípravy (kde cvičili defenzívne a ofenzívne aktivity), streleckej či ženijnej prípravy (kde sa zameriavali na metodicky správne velenie podriadeným jednotkám), ale tiež v oblasti RCHBO rádiačno-chemicko-biologickej ochrany (ktorej súčasťou bola príprava a prekonávanie kontaminovaného priestoru a vykonávanie dekontaminácie vozidla a osoby)“, konkretizoval náplň cvičenia veliaci mjr. Kristian Szuperák.
    
    Posledný deň výcviku čakalo kadetov teoretické vyskúšanie z dosiahnutých vedomostí z rôznych oblastí výcviku. Podporu a psychickú pohodu udržiavali počas dvojtýždňového cvičenia i psychologička mjr. Michaela Štammová a dekan farnosti kpt. Tomáš Huďa.
    
    Študenti ocenili pomoc príslušníkov 21. mechanizovaného práporu z Trebišova, ktorí sa snažili podať im skúsenosti a vedomosti, ktoré nadobudli počas svojej praxi.
  
Foto z poľného výcviku v Kamenici nad Cirochou 1 Foto z poľného výcviku v Kamenici nad Cirochou 2 Foto z poľného výcviku v Kamenici nad Cirochou 3
  
Foto z poľného výcviku v Kamenici nad Cirochou 4 Foto z poľného výcviku v Kamenici nad Cirochou 5 Foto z poľného výcviku v Kamenici nad Cirochou 6
  
        Ďalšie fotografie   text: mjr. Ing. Kristian Szuperák, -sz-, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18410)