Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Online konferencia Operačný plánovací proces
 
    Od 16. do 18. februára prebiehala online konferencia COPD/OPP Orientation Conference pre Výcvikové stredisko ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny. Na organizácii konferencie sa pod záštitou Programu skvalitňovania obranného plánovania (DEEP) podielali príslušníci z maďarskej Univerzity verejných vzťahov z Bupapešti a Akadémie ozbrojených síl M.R.Štefánika.

    Cieľom bolo poskytnúť asistenciu pre Výcvikové stredisko ozbrojených síl BiH pri tvorbe modulu plánovania na operačnej úrovni v rámci ich kariérneho vzdelávania.

    Účastníci konferencie si v priebehu troch dní vypočuli prezentácie, počas ktorých sa oboznámili s doktrínami, postupmi a procesom plánovania na operačnom stupni. V následných diskusiách si upevnili nadobudnuté vedomosti a pokúsili sa prepojiť teóriu a prax v procese operačného plánovania.

    Konferencie sa za AOS zúčastnili pplk. Chovanec, pplk. Kráľ, pplk. Kuchta a mjr. Hečko.
  
  
  
    Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18406)