Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 17. 05. 2021        
 Hlavná stránka

Online konferencia Operačný plánovací proces
 
    Od 16. do 18. februára prebiehala online konferencia COPD/OPP Orientation Conference pre Výcvikové stredisko ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny. Na organizácii konferencie sa pod záštitou Programu skvalitňovania obranného plánovania (DEEP) podielali príslušníci z maďarskej Univerzity verejných vzťahov z Bupapešti a Akadémie ozbrojených síl M.R.Štefánika.

    Cieľom bolo poskytnúť asistenciu pre Výcvikové stredisko ozbrojených síl BiH pri tvorbe modulu plánovania na operačnej úrovni v rámci ich kariérneho vzdelávania.

    Účastníci konferencie si v priebehu troch dní vypočuli prezentácie, počas ktorých sa oboznámili s doktrínami, postupmi a procesom plánovania na operačnom stupni. V následných diskusiách si upevnili nadobudnuté vedomosti a pokúsili sa prepojiť teóriu a prax v procese operačného plánovania.

    Konferencie sa za AOS zúčastnili pplk. Chovanec, pplk. Kráľ, pplk. Kuchta a mjr. Hečko.
  
  
  
    Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 21. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Konferencie
 
 19. 5. 2021
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. mája 2021   (118203)