Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 22. 10. 2021        
 Hlavná stránka
Slávnostná imatrikulácia a otvorenie akademického roka 2021/2022

Slávnostná imatrikulácia a otvorenie akademického roka 2021/2022
 
    Dňa 1. októbra 2021 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia 152 študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. 123 nových študentov a 29 nových študentiek si z rúk rektora akadémie doc. Jozefa Putteru prevzalo imatrikulačné listy a zložilo slávnostný sľub študenta. Ako uviedol vo svojom príhovore rektor AOS: „imatrikulácia je akademický obrad, pri ktorom študent – kadet podaním ruky rektorovi slávnostne sľubuje, že bude plniť študijné a služobné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči akadémii tak, aby jeho činnosť prinášala všestranný úžitok. Je to akt oficiálneho privítania kadetov 1. ročníka na akadémii“.
    
    V nasledujúcich troch rokoch budú noví prváci študovať v študijných programoch: Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Popri apelovaní na kvalitné plnenie študijných a služobných povinností upozornil rektor AOS nových kadetov i na dva dôležité aspekty ich ďalšej prípravy, a to cudzí jazyk a fyzickú zdatnosť a zdôraznil, aby: „schopnosť komunikácie v anglickom jazyku považovali za jeden z determinantov úspešnej vojenskej kariéry, rovnako ako i fyzickú či telesnú pripravenosť, ktorá je pre dôstojníka podmienkou úspešného výkonu funkcie“.
    
    Slávnostný ceremoniál sa tento rok konal v obmedzenom počte, bez prítomnosti pedagógov a študentov vyšších ročníkov. Okrem imatrikulačného senátu, ktorý pozostával z hlavných funkcionárov AOS, prišli nových kadetov povzbudiť štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer a plk. Tomáš Szalai zastupujúc generálneho riaditeľa SEĽUZ MO SR. V príhovore štátny tajomník zaželal prítomným prvákom: „mnoho študijných úspechov a motiváciu pracovať na sebe aj nad rámec povinností tak, aby v budúcnosti prispeli k bezpečnosti a obrane Slovenskej republiky a jej občanov“. Záverom vyzdvihol akadémiu, ako dôležitú vzdelávaciu inštitúciu a záruku kvality budúceho vojenského personálu pre ozbrojené sily, ktorá môže i naďalej počítať s plnou podporou rezortu obrany.
    
    Slávnostný ceremoniál imatrikulácie sa stal príležitosťou i pre odovzdanie pamätných medailí ministra obrany SR za mimoriadny prínos k rozvoju vojenského školstva a vojenskej vedy. Medailu z rúk štátneho tajomníka tak prijal bývalý prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. a rektor AOS doc. Jozef Puttera pri príležitosti jeho životného jubilea.
    
    Spoločne s imatrikuláciou sa symbolicky uskutočnilo i slávnostné otvorenie nového akademického roka pre celkovo 340 študentov prvého stupňa a 130 študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
        Ďalšie fotografie   text: -sz-, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
     28.10. 2021 o 14:00h
   Pietna spomienka – Háj Nicovô"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Medzinárodná športová súťaž "ALLROUNDER 2021" 28. 09. - 1. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. októbra 2021   (14333)