Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 06. 12. 2021        
 Hlavná stránka
Podpora „Defense Institution Builing School” v Gruzínsku pri príprave na akreditáciu NATO

Podpora „Defense Institution Builing School” v Gruzínsku pri príprave na akreditáciu NATO
 
    Tím expertov z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) bol koncom septembra vyslaný do „Defense Institution Builing School (DIBS)” v Gruzínsku, aby podporil kolegov v príprave na NATO akreditáciu. Podplukovník Jozef Kuchta a major Jaroslav Kompan odovzdali svoje skúsenosti, ktoré nadobudli pri akreditačnom procese priamo v AOS v roku 2017. Naši experti dostali pozvanie od pána Miroslava Giertla, odborného poradcu v DIBS, aby počas dvoch dní preverili aktuálnu situáciu, skontrolovali dokumentáciu, prípadne pripomienkovali aktuálny stav pripravenosti a poskytli návrhy na plnenie úloh nevyhnutných pre získanie akreditácie NATO.
    
    Prvý deň pracovného rokovania naši odborníci odovzdávali poznatky z vlastnej akreditácie AOS z roku 2017 v teoretickej, ale aj praktickej rovine, čo bolo zahraničnými partnermi (vedením „DIBS“) vysoko cenené. Okrem iného bol komunikovaný súčasný stav prípravy na realizáciu kurzov podľa štandardov NATO.
    
    Druhý deň pracovného rokovania bola prekonzultovaná komplet celá pripravovaná dokumentácia k akreditácii „DIBS“, do ktorej budú následne zapracované praktické pripomienky tímu z AOS. Boli zodpovedané otázky týkajúce sa priebehu komplexnej prípravy na inštitucionálnu akreditáciu, či tvorbu a finálnu úpravu dokumentácie k nej.
    
    Poslednou prerokovanou témou druhého dňa bol zámer stratégie dlhodobého rozvoja DIBS na roky 2021 až 2025 a ostatné príspevky „DIBS“ v prospech NATO. Nikoloz Melkadze – zástupca riaditeľa „DIBS“ previedol našich poradcov samotnými priestormi inštitúcie s vyhodnotením ich vhodnosti na realizáciu kurzov a ich ďalšiu tvorbu.
    
    Zistený stav potvrdil, že „DIBS“ disponuje kvalifikovaným personálom a podmienkami vhodnými na realizáciu inštitucionálnej akreditácie a náš tím je pripravený pokračovať v začatej v spolupráci.
    
    Prítomnosť našich odborníkov bola pánom Giertlim ohodnotená ako veľmi prínosná a nápomocná, čo deklaroval slovami: „Veríme v dobrú a prekvitajúcu spoluprácu s „Defense Institution Builing School” aj naďalej a taktiež sa radi zapojíme do podobných aktivít pri pomoci iným inštitúciám v podobnej situácii“.
  
Foto k článku 2     Foto k článku 2
  
  text: Zuzana Freissl, MBA, foto: Mjr. Jaroslav Kompan    
   -->
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 2. 12. 2021
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Kadeti strieľali vo VVP Lešť z mínometov 26. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 06. decembra 2021   (2404)