Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka
Dohoda o vzájomnej spolupráci s Centrom výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Centrom výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín (COE EOD NATO)
 
    Dňa 14. júla 2021 sa na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) stretli zástupcovia AOS na čele s prorektorom pre vedu doc. Ing. Borisom Ďurkechom, CSc. s členmi Centra výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín (COE EOD NATO) pod vedením riaditeľa plk. Ing. Róberta Császára.
    
    Rokovania medzi AOS a centrom výnimočnosti boli realizované z dôvodu slávnostného podpisu bilaterálnej dohody o vzájomnej spolupráci, ktorej účelom je dosiahnutie prehĺbenia spolupráce vo vede, výskume, vzdelávaní, informačnej činnosti a pri riešení spoločných vedeckých projektov v uvedenej oblasti.
    
    Zástupcovia COE EOD NATO predstavili prítomným centrum výnimočnosti so sídlom v Trenčíne a prejavili záujem o možnosť účasti na prednáškach a seminároch v oblasti zneškodňovania výbušnej munície a v oblasti národnej a medzinárodnej bezpečnosti s tým, že konkrétne témy budú vyšpecifikované neskôr - na základe aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výcviku a vzdelávania príslušníkov centra výnimočnosti a ich študentov z členských krajín NATO.
    
    AOS vo svojich prezentáciách priblížila prácu jednotlivých katedier prostredníctvom rôznych ukážok, súčasťou ktorých bolo aj modelovanie strojných súčastí munície prostredníctvom 3D tlačiarne. Prezentácie boli ukončené na Simulačnom centre AOS, kde členovia centra výnimočnosti prejavili záujem o taktickú simuláciu s možnosťou nácviku odmínovania pri použití virtuálnej simulácie odmínovacích procesov, ktorá by bola realizovaná na Simulačnom centre pre potreby COE EOD NATO.
    
    Záverom sa strany dohodli na príprave a riešení vedeckých projektov zameraných na skvalitnenie vzdelávania a výcviku v oblasti modelovania a animácií strojných súčastí munície ako aj muničných elementov, na výmene skúseností a vedeckých informácií majúcich význam pre skvalitnenie vzdelávania a výcviku, či na spolupráci pri zadávaní tém bakalárskych a diplomových prác alebo tém študentskej vedeckej odbornej činnosti študentom AOS a poskytovaní konzultácií v odsúhlasených záujmových oblastiach.
    
    Výsledkom júlového rokovania je bilaterálna dohoda, ktorá umožní AOS LM a COE EOD NATO realizovať spoločné vedecké projekty pod hlavičkou NATO vo forme medzinárodného projektu.
  
Fotografia 1 Fotografia 2 Fotografia 3
  
Fotografia 4 Fotografia 5 Fotografia 6
  
        Ďalšie fotografie   text:-sz-, foto:-ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18404)