Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 25. 01. 2022        
 Hlavná stránka
Úspešné ukončenie 26. DKAVŠ

Ukončenie 26. DKAVŠ pre odbornosť vojenské zdravotníctvo
 
    Dňa 23. novembra 2021 sa v priestoroch centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo slávnostné ukončenie 26. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (26. DKAVŠ) výlučne určený pre odbornosť H10 - vojenské zdravotníctvo, za účasti prorektora pre vzdelávanie plk. Ing. Aurela Sabóa, PhD. a riaditeľa centra vzdelávania plk. Ing. Jozefa Wesselényiho, Ph.D. Kurz bol na základe informačnej správy ministra obrany SR realizovaný v skrátenej forme.
    
    Prorektor pre vzdelávanie plk. Ing. Aurel Sabó, PhD. v príhovore k absolventom 26. DKAVŠ uviedol, že kurz je základným pilierom pri vzdelávaní dôstojníkov, ktorí vstupujú do vojenskej kariéry z civilných vysokých škôl a poskytuje vzdelanie až do hodnosti kapitán.
    
    Kurz bol organizovaný v termíne 27. 09. - 23. 11. 2021 výlučne pre 12 absolventov civilných vysokých škôl, z toho 11 profesionálnych vojakov a vojačiek v prípravnej štátnej službe a 1 profesionálnu vojačku, ktorá už pôsobí v hodnostnom zbore poddôstojníkov OS SR. Profesionálni vojaci a vojačky v prípravnej štátnej služby boli zároveň slávnostne pasovaní do hodnosti poručík.
    
    Obaja hostia poďakovali lektorom z centra vzdelávania a katedier AOS a absolventom popriali veľa pracovných úspechov v nových funkciách v prospech OS SR.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
        Ďalšie fotografie   text: kpt. Ing. Martin Kováč, foto:-lz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 2/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Medzinárodný deň vojnových veteránov 11. 11. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. januára 2022   (39582)