Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Otvorenie 25. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
 

    Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 bol na základe požiadavky Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) otvorený mimoriadny 25. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) pre žiadanú odbornosť logistika v skrátenom termíne. Kurz na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) organizuje Centrum vzdelávania v spolupráci s katedrami AOS. Kurz v trvaní 13 týždňov začal 15. februára 2021 a ukončený má byť 14. mája 2021. Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán.

    Do 25. DKAVŠ nastúpilo 39 profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe a 11 profesionálnych vojakov OS SR, ktorí už pôsobia v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov. Kurz v súčasnej situácii prebieha dištančnou formou prostredníctvom softvéru MS Teams.
  
    mjr. Ing. Ivan Šmihovský    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18264)