Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Ocenení delostrelci
 
     Z dôvodu udelenia významných ocenení navštívili delostrelcov na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika (AOS) dňa 30. 6. 2021 dôležití hostia. Delostreleckých učňov, pri príležitosti vyradenia po úspešnom absolvovaní štúdia, prišli do dôstojníckej kariéry vyprevadiť hlavní funkcionári Českej a slovenskej obce delostreleckej (ČASOD) – jej prezident plk. v.v. Ing Jozef Kavecký, čestný prezident genmjr. v.v. Ing. Dušan Humený a videprezident a zároveň súčasný náčelník delostrelectva plk. Ing. Roman Bobaľ.
    
    Vo svojich príhovoroch hostia zdôraznili dôležitosť delostrelectva ako najdôležitejšieho prvku bojovej podpory na bojisku. Vyzvali delostreleckých učňov, aby sa naďalej hrdo hlásili k svojej odbornosti, uctievali si bohaté tradície a rozvíjali dobré meno slovenských delostrelcov doma aj v zahraničí. Prezident združenia odovzdal úspešným absolventom magisterského štúdia ocenenia ČASOD – absolventský list a absolventský odznak a spolu s ostatnými významnými členmi im poprial mnoho úspechov do začínajúcej kariéry.
    
    Ocenení však neboli len študenti. Za významný prínos počas pôsobenia na rôznych pozíciách v jednotkách a útvaroch raketového vojska a delostrelectva, ale hlavne za mimoriadny podiel na príprave dôstojníkov delostrelectva OS SR bolo prezídiom ČASOD udelené a odovzdané najvyššie vyznamenanie – Rád rytiera delostrelectva, vedúcemu Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS, plk. v.v. doc. Ing. Jaroslavovi Varechovi, PhD.
    
     Po dlhom čase pribudol do kroniky delostrelcov zoznam absolventov denného štúdia s odbornosťou G-20. Veríme, že v útvaroch OS SR zúročia získané vedomosti a skúsenosti a budú robiť akadémii dobré meno.
  
    
  
    
  text: mjr. Ing. Michal Vajda, foto: voj. 1.st. Richard Tóth    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18415)