Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Dlhodobá podpora v oblasti vzdelávania pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny
 
     Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len „AOS“) je dlhodobo partnerom Národnej univerzity verejnej správy v Budapešti, s ktorou ju spájajú rôzne projekty v oblasti vysokoškolského a kariérneho vzdelávania. V roku 2019 sa začal program NATO DEEP (Defence Education Enhacement Program) Bosna a Hercegovina (BaH), v ktorom obe inštitúcie ako partneri, spolupracujú v rámci podpory reformy vojenského vzdelávania príslušníkov ozbrojených síl BaH.

    AOS sa v rámci programu pravidelne zúčastňuje workshopov, online konferencií a pracovných rokovaní, ktorých výsledkom bude fungujúci a kompatibilný systém vojenského vzdelávania ozbrojených síl BaH s krajinami NATO.

    V dňoch 28. - 29. apríla 2021 sa uskutočnilo ďalšie online pracovné rokovanie, ktorého cieľom bolo navrhnúť náplň kurzu určeného pre budúcich podplukovníkov so zameraním na modul operačného plánovania. AOS ako akreditovaná vzdelávacia inštitúcia NATO ponúka certifikovaný kurz v danej oblasti prostredníctvom Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania. Jeho príslušníci sa zúčastnili rokovania a svojimi návrhmi a pripomienkami prispeli k príprave tohto modulu.

    V prípade zlepšenia pandemickej situácie a obnovenia poskytovania medzinárodných kurzov sa predpokladá v rámci programu NATO DEEP BaH účasť príslušníkov ozbrojených síl BaH na viacerých aktivitách organizovaných na AOS.

Pracovného rokovania sa za AOS zúčastnili pplk. Martin Chovanec, pplk. Roman Kráľ a pplk. Jozef Kuchta.

pplk. Ing. Martin CHOVANEC, PhD.

  
  
   
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18399)