Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Kurz komplexného plánovania operácií
 
    Od 21. júna do 2. júla 2021 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov dvojtýždňový „Kurz komplexného plánovania operácií“. Kurzu sa zúčastnilo 30 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky z generálneho štábu, veliteľstva pozemných síl, veliteľstva vzdušných síl, novovzniknutého Spoločného operačného veliteľstva OS SR (SOV) i členov NFIU a 14 expertov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Českej republiky, ktorí reprezentovali spôsobilosti, ako sú civilno-vojenská spolupráca, psychologické operácie, informačné operácie, spojené logistické a ďalšie operácie pozemných, vzdušných a špeciálnych síl. Kurz bol organizovaný v spolupráci s Generálnym štábom Ozbrojených síl Slovenskej republiky a reflektuje požiadavky Ozbrojených síl Slovenskej republiky na potrebu vzdelávania dôstojníkov predurčených na plnenie úloh v národných a medzinárodných operačných veliteľstvách a štáboch.
    
    Kurz sa vykonával v anglickom jazyku a spĺňal požiadavky na štandardizáciu plánovania spoločných operácií NATO v duchu komplexného prístupu s dôrazom na plánovanie operácií na operačnej úrovni napĺňajúc tým výsledky plánovacieho procesu vojensko-strategickej úrovne
    
    Cieľom kurzu bolo oboznámiť účastníkov s analýzou úlohy, s tvorbou operačného dizajnu, analýzou ťažísk, tvorbou variantov činnosti v súlade s doktrínami a postupmi NATO ako aj zasvätiť štábnych dôstojníkov do procesu plánovania spoločných operácií NATO. Absolventi kurzu budú schopní pracovať v rámci operačnej plánovacej skupiny na národnom (SOV) alebo medzinárodnom veliteľstve a spracovávať operačné plány, ktoré zahŕňajú všetky relevantné faktory pre efektívne a úspešné vykonanie spoločných NATO operácií a napomôže uplatniť procesy plánovania v praxi.
    
    Hlavný lektor pplk. Ing. Jozef KUCHTA vyslovil veľkú spokojnosť s organizáciou kurzu ako aj so získanou úrovňou vedomostí absolventov a ich aktívnym prístupom pri tvorbe produktov a vypracovaní požadovaných výstupov.
  
  
  text: mjr. Ing. René Hečko, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18388)