Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Spolupráca s civilným sektorom počas účelového cvičenia
 
    Koncom mesiaca jún sa príslušníci školských jednotiek AOS pod vedením mjr. Kristiana Szuperáka a dekana vojenskej farnosti sv. Jany z Arku kpt. Tomáša Huďu zúčastnili účelového cvičenia Základnej školy v Ľubeli. Na základe žiadosti p. riaditeľky Mgr. Ivety Kališovej pripravili žiakom pestrý a zaujímavý program, počas ktorého prezentovali svoju prácu, materiál, zbrane a vojenskú výstroj, čím sa zapojili do zvyšovania brannej výchovy u detí a prispeli tak k pozitívnemu obrazu Ozbrojených síl SR.
    
    Samotný program sa začal požiarnym poplachom, pri ktorom nrtm. Sekan vysvetlil ďalší postup cvičenia a spoločne s deťmi sa presunul na evakuačné miesto, kde už boli vytvorené pracoviská na plnenie rôznych úloh, ktoré riadili kadeti prvého a druhého ročníka. Žiaci sa učili spoznávať ochranné masky, ich účel a dôležitosť ich poznania. Bola vytvorená ukážka improvizovaného prístrešku a takmer každý si vyskúšal založiť oheň pomocou improvizovaných prostriedkov. Skúsili si čítanie mapy, orientáciu v teréne a prácu s buzolou. Najväčší záujem však prejavili pri ukážkach zbraní a vojenskej výstroje, čo bolo pre nich veľkým lákadlom.
    
    Posledné pracovisko patrilo kpt. Tomášovi Huďovi, ktorý sa dotkol aj vysoko aktuálnej témy a vysvetlil deťom dôležitosť interakcie a priameho kontaktu medzi spolužiakmi v škole, čo sa nedá nahradiť dištančným vzdelávaním.
    
    Sme veľmi radi a teší nás záujem, ktorý deti prejavili pri vojenských ukážkach. O to viac, že práve z ich radov pochádza študentka 2. ročníka II. stupňa, vojačka Hricová, ktorá v týchto dňoch obhájila svoju diplomovú prácu a úspešne zvládla štátnice, čím takisto prispela k reprezentácii OS SR u týchto detí. Vytváranie pozitívneho obrazu u tých najmenších je totiž efektívnym spôsobom šírenia kladného postoja k ozbrojeným silám a možnosťou získania nových členov do našich radov.
    
    Záverom chceme poďakovať všetkým zúčastneným za vzornú disciplinovanosť a bezproblémový priebeh účelového cvičenia.
  
  
  
         
  
  
  text a foto: mjr. Ing. Kristian Szuperák    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18154)