Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Aktuálne trendy v simuláciách
 
    V dňoch 22. – 23. 6. 2021 sa na Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) konal medzinárodný workshop s názvom „Aktuálne trendy v simuláciách“.
    
    V rámci neho predstavilo Simulačné centrum realizované projekty vedy a výskumu s dôrazom na končiaci projekt „PASIBO“ – Pracovisko analýz a simulácie informačných a bezpečnostných ohrození.
    
    Samotný workshop pozostával z troch segmentov, ktoré možno charakterizovať podľa zamerania na možnosti podpory simulačných technológií pre krízové štáby, pre personál leteckých špecialistov a pre výcvik vojenských štábov.
    
    Workshopu sa zúčastnili zástupcovia vysokých škôl (napr. z Akadémie policajného zboru v Bratislave či Žilinskej univerzity), predstavitelia MO SR, Centra výcviku Lešť, MV SR, Krajského riaditeľstva PZ, ako aj zástupcovia firiem, ktoré sú v oblasti simulačných technológií významnými inovátormi (ALES, a.s., VR Group, a.s.).
    
    V rámci prvého dňa workshopu sa pri príležitosti 20. výročia založenia Simulačného centra konala slávnostná recepcia, na ktorej riaditeľ centra pplk. Ing. Zsolt PASTOREK, PhD. predstavil vývoj simulačných centier na Slovensku v rokoch 2000 – 2020. Workshop jasne preukázal a potvrdil, že o cvičenia civilných krízových štábov je veľký záujem, nakoľko majú neoceniteľný prínos v procese prípravy personálu. Zároveň sa poukázalo na potrebu vykonávať takéto cvičenia aj v rámci samotného rezortu obrany v oblasti krízového riadenia štátu. Simulačné centrum predstavilo v rámci fyzickej obhliadky pracovísk svoje kapacity, v ktorých sa už počas workshopu realizovali prvotné koordinačné stretnutia za účelom užšej spolupráce pri výcviku personálu policajného zboru.
    
    Odborná diskusia v rámci workshopu jednoznačne potvrdila správnosť súčasného smerovania rozvoja simulačných technológií na AOS. V súčasnosti AOS disponuje jedným z najlepšie využiteľných simulačných centier z pohľadu univerzálnosti riešení, ktoré ponúkajú inštalované virtuálne simulátory na pozadí s výkonným softvérom pre konštruktívnu simuláciu WASP.
  
    
  
    
  
        Ďalšie fotografie   Text: pplk. Ing. Zsolt Pastorek, PhD, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18115)