Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Promócie inžinierov na Leteckej fakulte TUKE
 
    V piatok 11. júna 2021 sa uskutočnila slávnostná promočná ceremónia nových úspešných inžinierov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a tiež vyradenie a promócia šiestich vojenských študentov, ktorí ukončili štúdium leteckých odborností v 2. stupni denného vysokoškolského štúdia a zároveň úspešne absolvovali vojenský program ako kadeti Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS). Novými dôstojníkmi Ozbrojených síl SR sa tak stali Marek Hortobágyi, Lukáš Matušík, Sofia Bučková, Pavol Viktor Dénes, Ľubomír Hedvigy a Miriam Staníková.
    
    Príjemnou skutočnosťou je fakt, že dvaja zo šiestich študentov, konkrétne Miriam Staníková a Pavol Viktor Dénes sa zaradili medzi tých najúspešnejších zložením štátnej skúšky s prospechom výborný, čím získali červený diplom, ktorý im odovzdal rektor TUKE Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Odovzdaná bola i cena dekana za najlepšiu diplomovú prácu, ktorú si svojím výkonom vyslúžili už spomínaná Miriam Staníková a Lukáš Matušík.
    
    Následne boli všetci šiesti kadeti pasovaní do prvej dôstojníckej hodnosti poručík, aktom položenia meča na plece vykonaným prorektorom pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomírom Mattom.
    
    Jedným z členov promočného kolégia bol i rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., ktorý sa prihovoril promovaným inžinierom a poblahoželal im k úspešnému zvládnutiu štúdia.
    
    Slávnostného podujatia sa okrem iných zúčastnili aj zástupca náčelníka GŠ OS generálmajor Ing. Ľubomír SVOBODA, veliteľ vzdušných síl brigádny generál Ing. Róbert TÓTH, či bývalý rektor AOS Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M., brig. gen. v.z.,
    
    Novovymenovaní poručíci boli po promóciách a vyradení vyslaní na svoje nové pracoviská do útvarov Vzdušných síl OS SR, aby plnili požiadavky a úlohy stanovené pre výkon ich funkcií.
    
    Gratulujeme čerstvým absolventom a želáme im veľa pracovných úspechov!
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -sz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18450)