Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 06. 12. 2021        
 Hlavná stránka
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2021

Národná a medzinárodná bezpečnosť 2021
 
    12. medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2021“ bola pôvodne naplánovaná na 21. - 22. október 2021 a mala sa konať v Liptovskom Jáne. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu v súvislosti s COVID-19 došlo k úpravám a konferencia sa konala on-line elektronickou formou a iba 21. októbra 2021.
    
    Hlavným organizátorom konferencie bola Katedra bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS). Konferenciu otvoril vedúci katedry prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc. a za vedenie AOS účastníkov konferencie pozdravil prorektor pre kvalitu a rozvoj doc. Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD.
    
    Konferencie sa zúčastnili odborníci z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka a Slovenska, pričom boli zastúpené vojenské a civilné vysoké školy, vedecké a vzdelávacie pracoviská zaoberajúce sa otázkami bezpečnosti a obrany ako aj Ministerstvo obrany SR.
    Rokovanie prebehlo v dvoch sekciách:
  • Aktuálne otázky vývoja bezpečnostného prostredia,
  • Bezpečnostná teória
    V obidvoch sekciách bolo prednesených spolu 14 príspevkov. Po každom nasledovala živá diskusia, ktorá preukázala, že sa jednalo o veľmi aktuálne témy. Z diskusie vyplynula potreba uvedené témy aj naďalej skúmať, pričom diskutéri na záver vyjadrili prínos konferencie v uvedenom procese.
    
    „Cieľom konferencie bolo zhodnotiť stav vývoja národnej a medzinárodnej bezpečnosti a identifikovať nové aspekty jej smerovania“, uviedol prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc. a dodal, že jej zámerom bolo tiež vymeniť si skúsenosti a získať nové námety pre ďalšiu vedeckú prácu v tejto oblasti.
    
    Nasledujúci ročník konferencie sa bude konať 20. – 21. 10. 2022.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
        Ďalšie fotografie   text: doc. Ing. Ivan MAJCHÚT, PhD., foto: -ds-    
   -->
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 2. 12. 2021
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Kadeti strieľali vo VVP Lešť z mínometov 26. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 06. decembra 2021   (2767)