Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 25. 01. 2022        
 Hlavná stránka
Príprava na akreditáciu v NATO School Oberammergau (NSO)

Príprava na akreditáciu v NATO School Oberammergau (NSO)
 
    Od roku 2018 je Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) inštitúciou akreditovanou podľa NATO štandardov. Aby sme si tento status mohli udržať pri re-akreditácii v roku 2024, je nutné splniť všetky určené podmienky.
    
    Jednou z podmienok, ktoré je potrebné uskutočniť v rámci vzdelávacieho a akreditačného procesu sú školenia v NATO School Oberammergau (NSO). Z dôvodu pandémie boli minuloročné školiace kurzy zrušené, avšak tento rok – začiatkom novembra sa nám podarilo vyslať pplk. Ing. Jozefa Kuchtu – náčelníka oddelenia medzinárodných kurzov na týždňové školenie s názvom „Quality Assurance“ a npor. Ing. Jána Janča z Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS na týždňové školenie „System Approach to Training“.
    
    Oddelenie medzinárodných kurzov (OddMK) má na starosti prípravu celej dokumentácie a vytvorenie nových kurzov pre re-akreditáciu. Na dosiahnutie NATO štandardov kvality je potrebné tiež vytvorenie nových NATO certifikovaných kurzov.
    
    Z tohto dôvodu náčelník OddMK zorganizoval pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo zdieľať vedomosti nadobudnuté v NSO s celým tímom. Na stretnutí sa zúčastnili aj riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Jozef Wesselényi, Ph.D., riaditeľ rektorátu pplk. Ing. Martin Chovanec, PhD. a predseda akademického senátu mjr. Ing. Jaroslav Kompan, ktorí sa ako bývalí príslušníci oddelenia medzinárodných kurzov podieľali na príprave prvotnej akreditácie.
    
    Veríme, že systematická práca a spoločné úsilie nám pomôžu zabezpečiť všetko potrebné, od spracúvania administratívy, cez technické zabezpečenie a kvalitu výučby tak, aby si naša akadémia NATO akreditáciu udržala.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
  text a foto: Zuzana Freissl, MBA    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 2/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Medzinárodný deň vojnových veteránov 11. 11. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. januára 2022   (39954)