Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 06. 12. 2021        
 Hlavná stránka
Kadeti strieľali v Lešti z mínometov

Kadeti strieľali v Lešti z mínometov
 
    V priestoroch Centra výcviku Lešť sa v posledný októbrový týždeň študenti 4. a 5. ročníka Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš (AOS) vojenskej odbornosti G-20 (delostrelecké odbornosti) oboznámili s praktickým výcvikom mínometných jednotiek.
    
    „Vďaka pochopeniu a ústretovosti velenia michalovského mechanizovaného práporu sme sa spoločne so študentmi zúčastnili najskôr na stáži v michalovskom prápore a neskôr priamo v Lešti na streľbách jeho mínometnej jednotky. Som rád, že naši kadeti si vyskúšali v rámci strelieb všetky pozície. Od prípravy diel na streľby, nastavovanie prvkov streľby na dele, zamierovanie na ciele, úpravu vejárov, vypočítavanie individuálnych opráv diel i samotné streľby,“ spokojne konštatuje vedúci Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS plukovník v. v. Jaroslav Varecha.
    
    Možnosť prakticky si vyskúšať nielen velenie, ale aj výpočty a samotné streľby 82 mm mínometom vz. 52 si pochvaľovali aj samotní študenti. Najmä pre piatakov, ktorí už v polovici budúceho roka ukončia svoju prípravu v AOS je to výborná príležitosť spoznať reálny vojenský výcvik. Priznávajú to aj kadeti Silvester Feč, či Zuzana Adamcová a Terézia Dubovcová. „Je to veľmi dobrá možnosť získať ešte pred príchodom k útvarom po ukončení školy potrebné praktické skúsenosti. Pred prvým výstrelom z mínometu bola síce určitá pokora a stres, ale veľmi rýchlo pominuli. Takéto praktické zamestnania sú pre nás veľkým prínosom i pre našu ďalšiu profesionálnu kariéru,“ priznáva Zuzana Adamcová. Spoločne s ďalšími študentmi sa zhoduje, že by ich malo byť v rámci učebných programov AOS ešte viac.
    
    Major Michal Vajda z katedry vojenskej taktiky, ktorý ešte pred časom pôsobil aj v michalovskom mechanizovanom prápore spoločne s kolegami práve takýto trend presadzuje. Aby bolo takýchto praktických zamestnaní najmä pre študentov posledných ročníkov čím viac. S úsmevom priznáva, že v Lešti majú medzi kadetmi, budúcimi dôstojníkmi delostreleckých odborností prevahu ženy. „Som rád, že im nechýba snaha, čím skôr sa oboznámiť s praktickými otázkami svojho budúceho vojenského povolania. Vynikajú v prezícnom plnení stanovených úloh. Osobne som rád, že po rokoch odmlky sa naši študenti znova zapájajú do praktických zamestnaní vo vojenských útvaroch, chceme v budúcnosti tento trend ešte viac zintenzívniť.“
  
Foto k článku 1

Foto k článku 2

Foto k článku 3
Foto k článku 4

Foto k článku 5

Foto k článku 6
Foto k článku 7

Foto k článku 8
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: Jozef ŽIAK, MO SR    
   -->
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 2. 12. 2021
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Kadeti strieľali vo VVP Lešť z mínometov 26. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 06. decembra 2021   (2525)