Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 06. 12. 2021        
 Hlavná stránka
Experti NATO rokovali o leteckom výcviku

Experti NATO rokovali o leteckom výcviku
 
    V termíne 4. – 7. 10. 2021 sa na pôde Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši (AOS) uskutočnil medzinárodný seminár pre expertnú skupinu MATC (Multinational Aviation Training Centre). V rámci uvedenej medzinárodnej organizácie sa pod záštitou NATO združujú výcvikové kapacity pre letecký personál Chorvátska, Maďarska, Česka a Slovenska. Táto platforma sa v rámci svojej činnosti zameriava predovšetkým na implementáciu Európskych vojenských požiadaviek pre letovú spôsobilosť (EMAR), ako aj na európsku legislatívu a jej vplyv na implementáciu v národnom a nadnárodnom prostredí. Nemenej signifikantným cieľom zástupcov jednotlivých krajín počas seminára bola analýza a porovnanie aktuálneho stavu personálnej naplnenosti a pripravenosti príslušníkov letectva jednotlivých krajín, ďalej miesto, úlohy a vízie pre vzdelávacie a výcvikové procesy v letectve zúčastnených štátov. Počas seminára boli prerokované oblasti validácie a porovnania postupov pri obstarávaní novej leteckej techniky, vrátane simulačných technológii pre proces prípravy leteckého personálu.
    
    Jedným z významných bodov programu bolo aj zamestnanie na Simulačnom centre AOS, kde okrem simulátorov Výcvikovej organizácie pre riadiacich letovej prevádzky, účastníci seminára mali možnosť zoznámiť sa aj s ďalšími spôsobilosťami simulačného centra.
    
    Medzinárodný seminár bol uskutočnený pod záštitou Úradu vojenského letectva MO SR v úzkej participácii so Simulačným centrom AOS.
  
Foto k článku 1

Foto k článku 2

Foto k článku 3
  Foto k článku 4

Foto k článku 5
  
  text a foto: pplk. Ing. Zsolt Pastorek, PhD.    
   -->
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 2. 12. 2021
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Kadeti strieľali vo VVP Lešť z mínometov 26. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 06. decembra 2021   (2454)