Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 06. 12. 2021        
 Hlavná stránka
Medzinárodná konferencia KIT 2021

Medzinárodná konferencia KIT 2021
 
    11. medzinárodná vedecká konferencia KIT 2021 (Communication and Information Technologies) organizovaná Katedrou informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v spolupráci so Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou (SES) a Československou sekciou IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) bola naplánovaná na 13. -15. október 2021 v Tatranských Zruboch.
    
    Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu v súvislosti s COVID-19 sa konferencia konala on-line elektronickou formou 13. a 14. októbra 2021. Rokovanie prebiehalo v štyroch ucelených sekciách:
  • Informačné systémy a spracovanie informácií
  • Spracovanie signálov a komunikačné technológie
  • Kybernetická bezpečnosť
  • Informačné a komunikačné technológie a vojenské aplikácie
    Celkovo bolo prednesených 22 vedeckých príspevkov z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska a dve odborné prezentácie partnerov konferencie. Počet príspevkov, ich vysoká vedecká a odborná úroveň, ako aj následná diskusia k nim preukázali aktuálnosť tém a veľký záujem zo strany účastníkov konferencie.
    
    Vedecký výbor pozostávajúci z odborníkov z 11 krajín Európy a zámoria garantoval kvalitu vedeckých príspevkov v oblasti komunikačných a informačných technológií, ktoré budú následne zaradené do medzinárodných databáz IEEE, SCOPUS a Web of Science.
    
    Aj v tomto ročníku bol odmenený najlepší vedecký príspevok v kategórii doktorandských prác. Ocenenie získal doktorand z AOS Ing. Patrik Harnoš s prácou „DSL to Support the Process of Creating Security Documentation for Classified Systems“.
    
    Poďakovanie za priebeh a realizáciu konferencie patrí predsedajúcemu konferencie prof. Ing. Marcelovi Harakaľovi, PhD. a predsedovi technického a programového výboru prof. Ing. Jozefovi Štulrajterovi, CSc. i pracovníkom Katedry informatiky AOS. Zvláštne poďakovanie patrí partnerom konferencie – spoločnostiam Microsoft, Hewlett Packard, Lynx a Aliter.
    
    Nasledujúci 12. ročník konferencie KIT sa bude konať v roku 2023.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
  text: prof. Ing. J. Štulrajter, CSc., Ing. J. Baráth, PhD.    
   -->
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 2. 12. 2021
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Kadeti strieľali vo VVP Lešť z mínometov 26. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 06. decembra 2021   (2396)