Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka
Výstavný veľtrh obrannej techniky IDEB – 2021

Výstavný veľtrh obrannej techniky IDEB – 2021
 
    V dňoch 24. – 27. 8. 2021 sa na bratislavskom výstavisku Incheba uskutočnila v poradí už 8. medzinárodná výstava obrannej techniky IDEB 2021, na ktorej sa zúčastnilo 91 vystavovateľov z 12 krajín. Išlo o podujatie, ktoré sa organizuje každý druhý rok a je platformou spájajúcou produkty bezpečnostného a obranného priemyslu s inováciami a modernými prístupmi v tejto oblasti - nevynímajúc otázky kybernetickej bezpečnosti a nových spôsobilostí v prostredí ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek.
    
    Prehliadka obrannej techniky IDEB 2021 zahŕňala dynamické ukážky zo zákrokov ozbrojených síl, výstavu vojenskej techniky, prezentáciu výrobkov domácich aj zahraničných spoločností obranného priemyslu, či ukážky venujúce sa otázkam kybernetickej bezpečnosti. Svoje skúsenosti a výstupy predniesla i 6 členná skupina z Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) Ing. Danka Spilá, Ing. Beáta Stromková, Ing. Marek Marcinčin a kpt. Ing. Pavol Lukášik pod vedením prorektora pre vedu doc. Ing. Borisa Ďurkecha.
    
    AOS na prehliadke prezentovala rôzne ukážky a videá zo života študentov, ako napríklad ukážku viazania uzlov a techniky zlaňovania. Videá zas ukazovali techniky boja z blízka, rafting, preteky All Rounder, prekonávanie prekážkovej dráhy, ukážky zo zimného a letného poľného sústredenia kadetov, ale aj praktickú ukážku virtuálnej simulácie využívanú na AOS, simulačné techniky na stupni družstvo a čata i ukážku 3D simulácie krízových situácií.
    
    Špeciálny záujem verejnosti bol o realizáciu merania fyzikálnych vlastností ľudského tela u jednotlivcov (váhy, tuku, svalstva, BMI a energetické spaľovanie) ako základných prvotných podkladov na následné vedecké vyhodnocovanie rozvoja pohybových vlastností kadetov, či nastavenie ich optimálneho tréningu v závislosti od ich reálneho možného kalorického príjmu.
    
    Návštevníkov výstavy zaujala i reálna možnosť vyskúšať si nácvik základných horolezeckých techník na visiacom lane do výšky cca 6 metrov, s možnosťou krátkeho praktického lezenia, pod odborným dohľadom certifikovaného inštruktora.
    
    Úzky okruh technicky zdatných návštevníkov zas upútalo laboratórium na tribo diagnostiku a laboratórium na meranie viskozity kvapalín s možnosťou reálneho vyhodnocovania.
    
    Z prezentovaných technických exponátov AOS určite najviac rezonovalo pokusné robotické vozidlo typu BVP/BMP a výskumný dron z Katedry strojárstva AOS, či ďalší testovací dron, ktorý bol reálne využívaný na detekciu, meranie refrakcie radarových vĺn a pri testovaní pohybu dronov, čo vo svojej vedeckej úlohe skúmala a merala Katedra elektroniky AOS, pričom na úspešnú detekciu dronov bol využitý špecializovaný prehľadový rádiolokátor pracujúci na princípe mikrovlnného žiarenia.
    
    Tento vedecký výskum detekcie dronov tvoril súčasne aj najžiadanejšiu oblasť možnej spolupráce AOS s prestížnymi medzinárodnými spoločnosťami obranného priemyslu na domácej aj zahraničnej scéne, čo sa prejavilo v 3 reálnych ponukách na možnú vedecko-technickú spoluprácu v predmetnej oblasti, ktorá bude aj s podporou MO SR už v blízkej budúcnosti aj prakticky realizovaná.
    
    Počas otvorenia výstavy IDEB navštívilo stánok AOS množstvo významných návštevníkov z radov poslancov slovenského parlamentu, medzi nimi aj minister obrany SR Jaroslav Naď sprevádzaný ministrom obrany ČR Lubomírom Metnarom, ktorý vysoko ocenil prebiehajúcu spoluprácu medzi AOS a Univerzitou obrany v Brne – pričom na základe uvedeného, bolo na mieste zo strany MO SR aj MO ČR dohovorené a potvrdené, že takáto vynikajúca spolupráca bude medzi oboma vysokými vojenskými školami určite pokračovať aj v budúcnosti.
    
    Záujem odbornej verejnosti smerovaný voči AOS na výstave obrannej techniky IDEB 2021 – jednoducho potvrdil, že AOS je považovaná nielen za seriózneho a spoľahlivého partnera na vedeckú spoluprácu, ale takisto aj tú skutočnosť, že AOS je na národnej aj medzinárodnej úrovni vnímaná ako silná základňa expertov v oblasti elektroniky, rádiolokátorov, virtuálnej simulácie, tribo-diagnostiky, strojárenstva, IT techniky, Cyber defense, ale takisto aj techník špeciálneho vojenského výcviku a fyzickej prípravy kadetov.
    
    „Účasť AOS na výstave IDEB bola vysoko pozitívne hodnotená najvyššími predstaviteľmi rezortu obrany MO SR, ako aj ich rovnako postavenými zahraničnými partnermi a bola tak jedinečnou príležitosťou nielen na prezentáciu Akadémie ozbrojených síl, ale tiež miestom na nadväzovanie a posilňovanie vzájomnej spolupráce na domácej aj medzinárodnej úrovni“, zhodnotil priebeh výstavy prorektor pre vedu doc. Ing. Boris Ďurkech.
  
Foto z výstavy obrannej techniky IDEB 1 Foto z výstavy obrannej techniky IDEB 2 Foto z výstavy obrannej techniky IDEB 3
  
Foto z výstavy obrannej techniky IDEB 4 Foto z výstavy obrannej techniky IDEB 5 Foto z výstavy obrannej techniky IDEB 6
  
Foto z výstavy obrannej techniky IDEB 7 Foto z výstavy obrannej techniky IDEB 8 Foto z výstavy obrannej techniky IDEB 9
  
        Ďalšie fotografie   text: doc. Ing. Boris Ďurkech, -sz-, foto:-ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18161)