Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 22. 10. 2021        
 Hlavná stránka
Ženisti z AOS na medzinárodnom cvičení BLONDE AVALANCHE

Ženisti z AOS na medzinárodnom cvičení BLONDE AVALANCHE
 
    V roku 2002, na základe podpísania medzivládnej dohody medzi vládami Slovenskej republiky, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, vznikol mnohonárodný ženijný prápor TISA. Jeho opodstatnenie spočívalo v zabezpečení pomoci civilnému obyvateľstvu v prípade živelnej katastrofy veľkého rozsahu v povodí rieky Tisy. Aby bol mnohonárodný ženijný prápor schopný toto poslanie naplniť, každoročne precvičuje svoje spôsobilosti v rámci cvičenia „BLONDE AVALANCHE“ (ďalej len „BLAE“).
    
    Tohtoročné cvičenie BLAE prebehlo v termíne 27. septembra – 01. októbra 2021 v priestoroch CV Lešť. Participovali na ňom príslušníci z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, OS SR, aktívne zálohy ženijného práporu, Slovenský červený kríž, Hasičský a záchranný zbor a kadeti Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (ďalej len „AOS“) študujúci odbornosť G-30.
    
    Budúci ženijní dôstojníci sa podieľali nielen na vykonaní, ale aj na príprave samotného cvičenia, kedy kadeti 3. a 4. ročníka pôsobili v úlohe operátorov pre „CAX-ovú“ časť cvičenia a kadeti 5. ročníka cvičili najskôr s príslušníkmi ženijného práporu (vrátane jeho aktívnych záloh) a neskôr plnili úlohy „LIVEX-ovej“ časti cvičenia, počas ktorej precvičovali primárne zriaďovanie rôznych druhov prepravísk. Zapojenie kadetov AOS do prípravy a samotného vykonania medzinárodného cvičenia, či už v rámci predmetov Odborná ženijná príprava I/III alebo v rámci vojenského programu, bolo zo strany OS SR hodnotené vysoko pozitívne, o čom svedčí aj fakt, že vybraní kadeti voj. 1. st. Bc. Katarína Lichvarčíková a voj. 1. st. Bc. Andrea Miždová boli na záverečnom slávnostnom nástupe ocenení veliteľom 1. mechanizovanej brigády. Na záver cvičenia rovnako kadetom za ich aktívny prístup a plnenie úloh udelil ďakovný list aj veliteľ ženijného práporu.
    
    Je potešujúce, že táto aktivita nielen obohatila kadetov o množstvo skúseností, ktoré mali možnosť získať v mnohonárodnom prostredí, ale bola zároveň kladne hodnotená aj funkcionármi OS SR.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4     Foto k článku 5
  
  text a foto: npor. Mgr. Ján Jančo    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
     28.10. 2021 o 14:00h
   Pietna spomienka – Háj Nicovô"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Medzinárodná športová súťaž "ALLROUNDER 2021" 28. 09. - 1. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. októbra 2021   (14512)