Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka
Sústredený poľný výcvik na Lešti

77. výročie SNP a znovuotvorenie obnoveného vojenského cintorína Háj Nicovô
 
    29. august je už tradične spojený so Slovenským národným povstaním (SNP). Tohto roku sme si 77. výročie pripomenuli už 27. augusta 2021 v meste Liptovský Mikuláš a o čosi bohatšie.
    
    Začiatok osláv otvorili organizátori pietnou spomienkou SNP na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši pri Pamätníku vojakom Červenej armády, ktorej sa zúčastnili i kadeti Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika vykonávajúc čestnú stráž pri samotnom pamätníku. Veniec k pomníku padlých hrdinov 2. svetovej vojny prišla položiť delegácia z AOS, pplk. Martin Chovanec, mjr. Ing. Jozef Perďoch a kpt. Miroslav Majtner.
    
    Pietnu spomienku začal príhovorom zástupca primátora mesta Rudolf Urbanovič, po ktorom sa prítomným i členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) prihovoril predseda oblastného SZPB Ján Martinka. Ako každoročne podporili svojou prítomnosťou túto udalosť i najstarší účastník protifašistického odboja - genmjr. Ján Iľanovský, ktorý sa tohto roku dožíva 99. narodenín, a priamy účastník oslobodzovacích bojov Pavol Chrapčiak.
    
    Druhou časťou osláv bolo znovusprístupnenie vojenského cintorína na Háji Nicovô, kde odpočíva 1370 vojakov 1. Československého armádneho zboru a zároveň jeho požehnanie predstaviteľmi katolíckej a evanjelickej cirkvi po ukončení obnovy hrobov a zelenej pláne. Pietne miesto na kóte 747 mesto zrekonštruovalo práve v roku šesťdesiateho výročia prvého sprístupnenia areálu verejnosti.
    
    Na oslavách 77. výročia SNP a slávnostného sprístupnenia obnoveného cintorína sa tak stretli mnohé delegácie, medzi ktorými nechýbali predstavitelia AOS vedení rektorom doc. Jozefom Putterom i dekan vojenskej farnosti AOS kpt. Tomáš Huďa.
    
    Vedenie mesta Liptovský Mikuláš bolo zastúpené primátorom Jánom Blcháčom, ktorý vo svojom príhovore vzdal hold všetkým tým, ktorí odpočívajú na obnovenom vojnovom cintoríne na výšine Háj. Vzdať úctu všetkým hrdinom prišli aj zástupcovia rezortu obrany, minister obrany Jaroslav Naď a náčelník GŠ SR generál Daniel Zmeko, ďalej priami účastníci protifašistického odboja, príslušníci SZPB z celého Slovenska (predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SR Pavol Sečkár) a veniec k hlavnému pylónu položil aj expremiér a poslanec NR SR Peter Pellegriny, ktorý v roku 2019 ako vtedajší premiér poskytol mestu Liptovský Mikuláš dotáciu na obnovu cintorína. Minister Jaroslav Naď vo svojom príhovore vyzdvihol: „odhodlanie a hrdinstvo ľudí bojujúcich v SNP, ktorí mysleli na budúcnosť nášho národa a spolu sa postavili zlu“ a zopakoval prísľub daný primátorovi mesta Liptovský Mikuláš, že MO SR bude veľmi intenzívne pomáhať, aby Pamätník a cintorín Háj Nicovô mal svoje výsostné postavenie.
    
    Napriek nepriazni počasia, ktoré vládlo celému dňu sa spomienka na 77. výročie SNP a znovuotvorenie vojenského cintorína niesla v slávnostnom duchu, podporenom príhovormi predstaviteľov verejného života.
    
    Na záver osláv vojenský ordinár biskup František Rábek a generálny duchovný OS a OZ SR plk. Viktor Sabo spoločne vykonali akt požehnania cintorína a zosnulých.
  
Foto 77.výročie SNP 1 Foto 77.výročie SNP 2 Foto 77.výročie SNP 3
  
Foto 77.výročie SNP 4 Foto 77.výročie SNP 5 Foto 77.výročie SNP 6
  
Foto 77.výročie SNP 7 Foto 77.výročie SNP 8 Foto 77.výročie SNP 9
  
Foto 77.výročie SNP 10
  
    text a foto: -sz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18480)