Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Záverečné sústredenie 25. základného veliteľsko-štábneho kurzu
 
    Po takmer 5 mesačnej prestávke, spôsobenej pandémiou corona vírusu, pokračuje od 10. - 28. 8. 2020 v poradí 25. základný veliteľsko-štábny kurz (ZVŠK) záverečným sústredením, ktorý je v gescii Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS). V priebehu záverečného sústredenia účastníci 25. ZVŠK vykonajú 2 týždňové cvičenie zamerané na vojenský plánovací a rozhodovací proces a na záver budú obhajovať svoje záverečné práce.

    Slávnostné ukončenie kurzu bude 28. 8. 2020, kde úspešní absolventi kurzu dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.
  
  
  
    text, foto: mjr. Ing. Zdenko Targoš    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6377)