Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021Záverečné sústredenie 25. základného veliteľsko-štábneho kurzu
 
    Po takmer 5 mesačnej prestávke, spôsobenej pandémiou corona vírusu, pokračuje od 10. - 28. 8. 2020 v poradí 25. základný veliteľsko-štábny kurz (ZVŠK) záverečným sústredením, ktorý je v gescii Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS). V priebehu záverečného sústredenia účastníci 25. ZVŠK vykonajú 2 týždňové cvičenie zamerané na vojenský plánovací a rozhodovací proces a na záver budú obhajovať svoje záverečné práce.

    Slávnostné ukončenie kurzu bude 28. 8. 2020, kde úspešní absolventi kurzu dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.
  
  
  
    text, foto: mjr. Ing. Zdenko Targoš    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. januára 2021   (99403)