Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 26. 10. 2020        
 Hlavná stránka

Kadeti AOS riadili výcvik aktívnych záloh
 
    Počas každoročného výcviku aktívnych záloh ženijného práporu Sereď ženisti - študenti 5. ročníka Akadémie ozbrojených síl (AOS), študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, boli nielen prijímateľmi výcviku, ale stali sa aj aktívnymi riadiacimi zamestnaní tak, aby preukázali svoju pripravenosť za 9 mesiacov nastúpiť na základné veliteľské funkcie do ženijných jednotiek OS SR.

    V záverečný deň výcviku aktívnych záloh 24. septembra 2020 v CV Lešť dostali kadeti za úlohu komplexne pripraviť a vykonať výcvik príslušníkov aktívnych záloh, dvoch pontónových čiat v základných bojových zručnostiach so zameraním na taktickú prípravu a streleckú prípravu.

    Kadeti zvládli pridelenú úlohu bez zaváhania a výcvik uskutočnili v súlade s požiadavkami veliteľa pontónovej roty kpt. Ing. Jána Nadžadyho zo ženijného práporu Sereď, ktorý povedal: „Kadeti preukázali, že dokážu poznatky a zručnosti získané z odborných predmetov a vojenského programu úspešne pretaviť do praktickej veliteľskej a výcvikovej činnosti“.

    O samotnom výcviku sa pochvalne vyjadrili aj cvičiaci práporu Sereď, mnohí s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí konštatovali, že si tu zaktualizovali a obnovili svoje zručnosti. Kpt. Jaroslav Kompan (AOS): „Zamestnanie dokázalo, že nová generácia budúcich dôstojníkov dokáže plniť úlohy samostatne, aktívne a odborne zdatne“.
  
  
  
 Ďalšie informácie o výcviku na stránke www.mil.sk:
 Aktívne zálohy cvičia na vododrome v Centre výcviku Lešť
  text, foto: -jk-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 23. 10. 2020
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
     3. 11. 2020 o 10:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
     Nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. októbra 2020   (123032)