Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 17. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021Kadeti AOS riadili výcvik aktívnych záloh
 
    Počas každoročného výcviku aktívnych záloh ženijného práporu Sereď ženisti - študenti 5. ročníka Akadémie ozbrojených síl (AOS), študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, boli nielen prijímateľmi výcviku, ale stali sa aj aktívnymi riadiacimi zamestnaní tak, aby preukázali svoju pripravenosť za 9 mesiacov nastúpiť na základné veliteľské funkcie do ženijných jednotiek OS SR.

    V záverečný deň výcviku aktívnych záloh 24. septembra 2020 v CV Lešť dostali kadeti za úlohu komplexne pripraviť a vykonať výcvik príslušníkov aktívnych záloh, dvoch pontónových čiat v základných bojových zručnostiach so zameraním na taktickú prípravu a streleckú prípravu.

    Kadeti zvládli pridelenú úlohu bez zaváhania a výcvik uskutočnili v súlade s požiadavkami veliteľa pontónovej roty kpt. Ing. Jána Nadžadyho zo ženijného práporu Sereď, ktorý povedal: „Kadeti preukázali, že dokážu poznatky a zručnosti získané z odborných predmetov a vojenského programu úspešne pretaviť do praktickej veliteľskej a výcvikovej činnosti“.

    O samotnom výcviku sa pochvalne vyjadrili aj cvičiaci práporu Sereď, mnohí s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí konštatovali, že si tu zaktualizovali a obnovili svoje zručnosti. Kpt. Jaroslav Kompan (AOS): „Zamestnanie dokázalo, že nová generácia budúcich dôstojníkov dokáže plniť úlohy samostatne, aktívne a odborne zdatne“.
  
  
  
 Ďalšie informácie o výcviku na stránke www.mil.sk:
 Aktívne zálohy cvičia na vododrome v Centre výcviku Lešť
  text, foto: -jk-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Virtuálny DOD
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. januára 2021   (87007)