Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Vojenský letný telovýchovný a špeciálny výcvik kadetov 4. a 5. ročníka
 
    Podľa vojenského programu a novej učebnej dokumentácie päťročného štúdia v Akadémii ozbrojených síl (AOS) sa prvýkrát realizoval vojenský telovýchovný výcvik s kadetmi 4. ročníka v júli 2020 a následne opäť s týmito kadetmi, ktorí postúpili do 5. ročníka, sa uskutočnil špeciálny výcvik v septembri 2020. „Výcvikové aktivity nadväzovali na všeobecný tréning základných pohybových schopností z predchádzajúcich troch rokov štúdia v Akadémii ozbrojených síl. Ich cieľom bolo zvyšovanie kondície a telesnej zdatnosti kadetov“, uviedol vedúci Katedry telesnej výchovy a športu AOS, Mgr. Dušan Litva, PhD.

    Telovýchovný letný výcvik vykonali učitelia katedry telesnej výchovy a športu v júli (po prerušení letného semestra z dôvodu pandémie Covid -19) s kadetmi ešte 4. ročníka. Hlavnými úlohami júlového vojenského výcviku bolo získať zručnosti vo vojensko - praktickom plávaní (vodná nádrž Liptovská Mara), vojensko - praktickom lezení (lezecká stena v Liptovskom Jáne), boji z blízka (telocvične akadémie), v orientácii a vytrvalosti pri dlhých presunoch v neznámom teréne Liptova (Liptovská Sielnica – Kvačianska dolina – Kvačany) a presunoch vo vysokohorskom prostredí (Smutné sedlo v Západných Tatrách zo Zuberca cez Plačlivô (2125 m. n. m) do Žiarskej doliny). Výcvik sa zameral aj na presuny na bicykloch (okolie Liptovskej Mary a podhorský terén severnej časti Nízkych Tatier). Špeciálne úlohy vojenského programu plnila skupina študentov pri výcviku v boji z blízka pod vedením inštruktorov boja z blízka z VC Lešť.

    Novým akademickým rokom 2020/2021 sa kadeti už ako „piataci“ znova zúčastnili začiatkom septembra tento raz špeciálneho výcviku v získavaní ďalších vojensko – praktických zručností. Bolo to prekonávanie vodného toku brodením, prekonávanie prudko tečúcej vody jednotlivcom a skupinou, vytváranie si rôznych plavidiel a presuny na nich, splav divokej vody na rafte a iné. V ďalšej časti plnili kadeti úlohy v zdokonaľovaní sa v boji z blízka a v lezení na lezeckej skale. Vyvrcholením oboch častí výcviku bol tematický námet simulácie prežitia. Kadeti vykonali prechod hrebeňom Nízkych Tatier, a to z Korytnice, cez Prašivú, Chabenec (1955 m.n.m.), Chopok (2024 m.n.m) do Demänovskej doliny s prenocovaním v horskej chate Ďurková. „Pre kadetov to bolo overenie si svojej kondície. Niektorí „prežitie“ zvládli bez problémov, niektorí uznali, že musia ešte popracovať na sebe, aby mohli po skončení štúdia smelo predstúpiť pred svojich podriadených na budúcich veliteľských pozíciách v OS SR“, dodal vedúci katedry telesnej výchovy a športu Dušan Litva.
  
  
  
        Ďalšie fotografie
        výcvik v júli
        výcvik v septembri
  text: Mgr. Dušan Litva, PhD.    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8160)