Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 26. 10. 2020        
 Hlavná stránka

Ženisti 5. ročníka sa stali „pontónistami“
 
    Ženisti, študenti 5. ročníka Akadémie ozbrojených síl (AOS), študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, sa v termíne od 20. do 23. septembra 2020 aktívne zúčastnili výcviku s pontónovou mostovou súpravou (PMS) v priestoroch Centra výcviku Lešť. Praktická odborná príprava študentov bola spojená s každoročným výcvikom príslušníkov aktívnych záloh ženijného práporu Sereď. Skúsení velitelia a inštruktori tohto ženijného práporu riadili činnosť študentov, metodicky ju viedol asistent Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS kpt. Ing. Jaroslav Kompan.

    Príslušníci aktívnych záloh na vodnom cvičisku „Vododrom“ zdokonaľovali svoje zručnosti pri obsluhe pontónovej mostovej súpravy a do tohto procesu aktívne začlenili aj študentov AOS, ktorí museli zvládnuť základné zručnosti pri obsluhe dielov PMS, tiež ich samotné spájanie a zriaďovanie prievozových prepravísk rôznej zaťažiteľnosti. Študenti sa zoznámili s ovládaním a prevádzkou člnov MO-643, ale aj člnu ZODIAC. Ich výcvik vyvrcholil 23. septembra popoludní vykonaním kontrolného cvičenia, ktoré preverilo zladenosť osádok jednotlivých dielov aj celých súlodí.

    Mladí ženisti – študenti AOS, boli počas cvičenia zaradení ako osádky jednotlivých dielov a úlohy zvládli v rovnakej kvalite ako ostatní skúsení pontónisti, čím potvrdili svoju pripravenosť byť perspektívnymi veliteľmi ženijných jednotiek.

    „Vzhľadom na kvalitne splnené úlohy sa teda môžu ženisti 5. ročníka hrdiť titulom „pontónista“, čo bolo potvrdené aj tradičným pontónistickým krstom vo vodách Vododromu“, uviedol kpt. Kompan.
  
  
  
  
    text, foto: kpt. Ing. Jaroslav Kompan    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 23. 10. 2020
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
     3. 11. 2020 o 10:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
     Nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. októbra 2020   (122946)