Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

17. vyšší veliteľsko-štábny kurz otvorený
 
    Do 17. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu organizovaného centrom vzdelávania na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) v termíne od 2. septembra do 11. decembra 2020 nastúpilo 27 dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR). Úspešným absolvovaním kurzu, ktorý je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov, získajú profesionálni vojaci ďalšie vzdelanie na hodnosť podplukovník a plukovník. Študijný program kurzu je zameraný na spoločenskovednú oblasť, problematiku národnej a medzinárodnej bezpečnosti, vojenské umenie, velenie a riadenie.

    Výučbu v predmetnom kurze bude zabezpečovať vedeckopedagogický zbor AOS, pozvaní odborníci z Ministerstva obrany Slovenskej republiky a OS SR. Už tradične sa na výučbe v kurze budú podieľať pedagógovia z Univerzity obrany v Brne (ČR). Na základe požiadavky generálneho štábu OS SR, sa účastníci kurzu zúčastnia medzinárodného cvičenia Slovak Shield 2020.

    Program kurzu bude ukončený obhajobami záverečných prác v dňoch 9. a 10. decembra 2020.
  
      
  
        Ďalšie fotografie   text: -pg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6199)