Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 19. 04. 2021        
 Hlavná stránka

17. vyšší veliteľsko-štábny kurz otvorený
 
    Do 17. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu organizovaného centrom vzdelávania na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) v termíne od 2. septembra do 11. decembra 2020 nastúpilo 27 dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR). Úspešným absolvovaním kurzu, ktorý je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov, získajú profesionálni vojaci ďalšie vzdelanie na hodnosť podplukovník a plukovník. Študijný program kurzu je zameraný na spoločenskovednú oblasť, problematiku národnej a medzinárodnej bezpečnosti, vojenské umenie, velenie a riadenie.

    Výučbu v predmetnom kurze bude zabezpečovať vedeckopedagogický zbor AOS, pozvaní odborníci z Ministerstva obrany Slovenskej republiky a OS SR. Už tradične sa na výučbe v kurze budú podieľať pedagógovia z Univerzity obrany v Brne (ČR). Na základe požiadavky generálneho štábu OS SR, sa účastníci kurzu zúčastnia medzinárodného cvičenia Slovak Shield 2020.

    Program kurzu bude ukončený obhajobami záverečných prác v dňoch 9. a 10. decembra 2020.
  
      
  
        Ďalšie fotografie   text: -pg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2021   (22533)